Gjelder helseforsikringen for behandling i utlandet?

Behandling i Norge og utlandet
Hvis du bruker helseforsikringen er det greit å vite at vi har et stort medisinsk nettverk bestående av flere ulike klinikker i både Norge, Sverige og Danmark. Hvis det ikke finnes tilgjengelig kompetanse i Skandinavia kan det henvises til andre private behandlingsinstitusjoner i Europa som vi har inngått avtale med.

Hva hvis jeg bor i utlandet?
Privat helseforsikring kan som hovedregel kun kjøpes av deg med fast bostedsadresse i Norge (unntak hvis du er student i Sverige eller Danmark), og som har bodd sammenhengende i Norge de siste fem år. Kontakt oss hvis du er usikker.

Internasjonal helseforsikring
Om du er ute etter en helseforsikring for når du er på reise i utlandet, vil reiseforsikringen vår være som en type «internasjonal helseforsikring». Vår samarbeidspartner SOS International hjelper deg med behandling av akutt oppstått sykdom og skade både i privat eller offentlig helsevesen i utlandet. Reiseforsikringen vår gjelder for maks 70 dagers sammenhengende reise, med mulighet for å utvidelse. Les om behandling av sykdom og skade i utlandet

Skal du studere og bo i utlandet over lengre tid bør du kontakte en spesialist på internasjonal studentforsikring eller expat-forsikring. Om du skal studere, reise eller bo i et EU/EØS-land, Storbritannia eller Sveits over lengre tid, kan ha rett til dekning av helsetjenester via Europeisk helsetrygdkort (Helfo-kortet).
 

Se også

Hva er europeisk helsetrygdkort, og hvor bestiller jeg det?
Tilbyr dere langtids reiseforsikring for lengre ferieopphold i utlandet?
Dekker helseforsikringen reiseutgifter?

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }