• Helseforsikringen/behandlingsforsikringen dekker refusjon av utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig. Dersom behandlingsstedet anser det som medisinsk nødvendig å ha med ledsager så refunderes også ledsagers kostnader til reise og losji.
    • Reiseutgifter erstattes dersom reiseavstanden mellom fast bostedsadresse i Norge, Sverige eller Danmark og behandlingsstedet er over 5 mil en vei. Det forutsettes at det rimeligste alternativet for transport og losji benyttes. 

     

    Se også:
    Hva dekker helseforsikringen?
    Hvordan bruker jeg helseforsikringen?