• Når vi setter opp renten har vi en varslingsfrist på 6 uker. Fra datoen vi varsler renteøkning går det 6 uker før denne trer i kraft på ditt lån. 
    Det samme gjelder ved rentenedsettelse. 
    Vi varsler deg via brev eller melding i nettbanken, avhenging av det du har valgt.