• Hva er indeksfond?

  Indeksfond har som mål å følge utviklingen til en referanseindeks, for eksempel Oslo Børs. Indeksforvaltning kalles ofte passiv forvaltning, siden ingen forvaltere aktivt tar stilling til hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Indeksfond har dermed lavere forvaltningshonorar enn aktivt forvaltede fond, og risikoen i fondet følger den generelle risikoen i referansemarkedet over tid.

  Hva er aktivt forvaltede fond? 

  Aktive fond har en forvalter eller et team av forvaltere som bestemmer hvilke aksjer eller verdipapirer som skal kjøpes og selges. Målet er å gi deg som eier fond høyere avkastning enn referanseindeksen fondet måles mot.

  Alle våre ODIN-fond forvaltes aktivt, med et langsiktig perspektiv. ODINs forvaltere og analytikere jobber sammen i team, og utfordrer hverandre i et tett og konstruktivt samarbeid mot ett felles mål. Grundige selskapsanalyser står sentralt i arbeidet, og kun de selskapene som anses som de beste investeringene, tas inn i fondene. 

  Hvilket fond bør du velge?

  Har du lyst til å spare i fond, men usikker på hva du skal velge? Prøv spareveilederen og la oss hjelpe deg å få sparingen på riktig kurs.