Spare i fond

Fond er et smart valg når du skal spare langsiktig.

Høyere forventet avkastning enn om du sparer på konto.
Ingen bindingstid, du kan ta ut pengene akkurat når du vil.
Enkelte fond gir en gunstig skattefordel.

Velg mellom tre hovedtyper fond

Hvilke fond som passer for deg avhenger av hvor lenge du skal spare, hvor høy avkastning du forventer å få, og i hvor stor grad du tåler at sparepengene svinger i verdi i løpet av spareperioden.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 5 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

Rentefond 

Rentefond passer for deg som vil unngå store svingninger underveis, men likevel ønsker å få høyere avkastning enn på sparekonto.

Kombinasjonsfond 

Kombinasjonsfond er en miks av aksje- og rentefond. Passer for deg som skal spare i 3 år eller mer, og tåler moderate svingninger.

Kjøp aksjefond på aksjesparekonto

Aksjefond bør du kjøpe innenfor aksjesparekonto. Da kan du kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten. Les mer og opprett aksjesparekonto.

Rente- og kombinasjonsfond kjøper du i den ordinære fondsløsningen.

Hvilke fond anbefaler vi? 

Hos oss kan du velge mellom en rekke ulike fond. Vår anbefaling for langsiktig sparing er ODIN Aksje, som er et rent aksjefond. I tillegg kan det være lurt å spare noe i ODIN Rente. Da unngår du å legge alle eggene i én kurv, og får spredd sparingen på en hensiktsmessig måte. 
Se hele fondsutvalgetVåre kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond et godt alternativ hvis du vil investerer i både aksjer og renter. En forvalter sørger for at fordelingen mellom aksjer og renter er slik du ønsker under hele spareperioden. 

Merk at kombinasjonsfond ikke kan kjøpes på aksjesparekonto. Det vil si at du ikke kan kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten. Du kan heller ikke ta ut innbetalt beløp uten å betale skatt av avkastning. 

For deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.

Spare i fond til barn

Sparing til barn og unge har som regel så lang tidshorisont at det vil lønne seg å spare i fond, og da fond med høy aksjeandel. Men skal du spare i eget eller barnets navn? 
Les mer om sparing i fond til barn her

Bør jeg spare i mitt eller barnets navn?

Hvorfor spare i ditt navn?

Fordeler
  • Du har kontroll på pengene, og barnet får ikke tilgang til disse før det trenger dem til for eksempel boligkjøp eller studier. 
  • Du kan fritt disponere midlene, for eksempel velge når du vil overføre penger. 
  • Det begrenser ikke muligheten til stipend. 
  • Man unngår at fylkesmannen tar over tilsynet med pengene om de overstiger 2G. 
Ulemper
  • Midlene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.
  • Pengene er lett tilgjengelig for den forelderen som står som eier av kontoen. 

Hvorfor spare i barnets navn?

Fordeler
  • Pengene tilhører barnet, og inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. 
  • Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.
Ulemper
  • Når barnet fyller 18 år får det full disposisjonsrett over pengene, og du kan dermed ikke bestemme hva pengene skal brukes til. Da risikerer du at barnet bruker opp pengene i stedet for å la dem stå til bolig eller andre viktige ting. 
  • Når barnets formue er større enn 2G kan Fylkesmannen overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament hvor man skriver at barna i samråd med foreldrene skal råde over pengene. Send en kopi til Fylkesmannen.

Spar fast hver måned

En månedlig spareavtale i fond er en smart måte å spare på. Da kjøper du fondsandeler både når kursene er høye og når de er lave. Det tjener du på over tid. Minste månedlige sparebeløp er 100 kroner, og du kan enkelt endre beløp i mobilbanken og nettbanken. 

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Hva lurer andre på?