Mellomfinansiering - økonomisk trygghet ved boligbytte

Mellomfinansiering vil si at du får lån til å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt.

Vurderer du å kjøpe ny bolig, men er usikker på om du har råd til å sitte med to boliger i tiden det tar å selge den gamle? Nå kan du få mellomfinansiering til ekstra lav rente, og du får mulighet for avdragsfrihet på det nye lånet. Det betyr at utgiftene dine i perioden du eier to boliger ikke blir stort høyere enn det du til slutt ender opp med å betale på det nye lånet etter at den gamle boligen er solgt.

For å få tilbud på mellomfinansiering fyller du ut lånesøknaden i neste steg. Skriv gjerne i kommentarfeltet helt til slutt at du ønsker å kjøpe før du har solgt.

Hvordan blir økonomien din hvis du eier to boliger i en periode?

Eksempel: *

  • Har du et lån på 2 millioner på boligen du har i dag og tar opp et lån på 4 millioner på ny bolig vil du i en periode betale på begge lånene.
  • Med gunstig rente på begge lånene, og avdragsfrihet på lånet til den nye boligen, vil den totale kostnaden for begge boliglånene være 17.700 kroner per måned.
  • Når den gamle boligen er solgt sitter du kun igjen med det nye lånet. Kostnaden per måned blir da 13.500 kroner på lånet til din nye bolig. Da betaler du både renter og avdrag.

* Priseksempel: Nominell rente 2,50 %, effektiv rente 2,58 %. 3 mill. o/25 år. Kostnad kr 1.054.928, totalt kr 4.054.928. Eksemplet forutsetter egenkapital på 1 mill, ved salg og kjøp av ny bolig til 4 mill. Langsiktig lån blir 3 mill.

Snakk med oss i banken først

Husk at du i tillegg til renter og eventuelle avdrag på to lån, må dekke løpende utgifter på to boliger i en periode, blant annet kommunale avgifter, strøm og forsikring. Du må derfor ha god økonomi for å få mellomfinansiering. Snakk gjerne med oss i banken før du starter boligjakten, så vet du om du kan kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle. 


Slik fungerer mellomfinansiering

  • Ved kjøp av ny bolig før den gamle er solgt, har du i en periode lån på to boliger. Dette kalles mellomfinansiering, som vil si at du får lån til den nye boligen selv om egenkapitalen er bundet opp i det gamle lånet. 
  • Ved behov kan du få avdragsfrihet i perioden med mellomfinansiering, det vil si at du kun betaler renter.  
  • Når du har solgt og fått oppgjøret for den gamle boligen, avsluttes det gamle lånet. Overskuddet fra salget (egenkapitalen) flyttes over til lånet på den nye boligen, som da gjøres om til et ordinært lån. 

Hva er boligen verdt?

Den store usikkerheten når du kjøper ny bolig før du har solgt den gamle, er knyttet til hvilken pris du får for boligen du skal selge. Vi anbefaler at du beregner et prisfall på inntil 15 % i forhold til oppdatert verdivurdering. Hvis du får mindre for den gamle boligen enn du hadde tenkt, må pengene skaffes på annen måte.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no