Start sparing

- slik kommer du i gang

Sparing gir trygghet. Det finnes mange ulike måter å spare på. Hva er riktig for deg og hvordan ønsker du å spare?

Hvor i livet er du?

Ung
For deg mellom 18 - 34 år
Voksen
For deg mellom 34 - 50 år
Godt voksen
For deg over 50 år
Spare til barn
For deg som vil spare til barn

Få oversikt

  • Gå gjennom inntekter og utgifter og se hvor mye du kan spare. 
  • Betal ned dyre forbrukslån først.
  • Hvor mye, hvor lenge og hvordan du velger å spare avgjør hvor mye sparepengene vil vokse.

Kort sikt

  • Hvor lenge du ser for deg å spare avgjør i stor grad hvilken sparing du bør velge.
  • Sparer du til noe som er mindre enn 1 år frem i tid bør du opprette en sparekonto og sette opp en fast spareavtale.

Lang sikt

  • Har du mellom 1-5 års sparehorisont kan et rentefond eller kombinasjonsfond være fornuftig.
  • Tenker du å spare i mer enn 5 år kan du finne et kombinasjonsfond med høyere aksjeandel eller et rent aksjefond.

Om langsiktig sparing

Det finnes mange måter å spare på. De fleste er komfortable med å spare på en sparekonto, men med dagens rente er det ikke så mye å hente. For langsiktig sparing anbefaler vi aksjefond.

Men hva er egentlig et aksjefond og kan det være en god spareplan for deg? Her får du Aksjefond på 1-2-3

Video placeholder image

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no