Sparing for deg som er godt voksen

For deg over 50 år:

Hvorfor er sparing viktig nå?

Pensjon er viktig for at du skal ha noe å leve av som pensjonist. Folk flest får mindre enn de forventer. Skal du leve som du gjør i dag, må du spare selv. 

Snart pensjonist utbetaling dame motorsykkel

Råd for din livsfase

Hvordan vil du ha det som pensjonist?

Mennesker er forskjellige, pensjon likeså. At folk er forskjellige er ingen hemmelighet, men det mange ikke tenker på er at folks pensjoner også er svært forskjellige.

De fleste kan forvente å få rundt 50 prosent av lønnen sin i samlet pensjon fra Folketrygden og fra arbeidsgiver (tjenestepensjon). Har du hatt gode pensjonsavtaler gjennom hele yrkeslivet kan du forvente å få litt mer enn 50 prosent, og motsatt.

Sett av noen minutter og få oversikt over pensjonen din i pensjonsveilederen. Vurder hva som er viktig for deg og legg en plan for din pensjonstilværelse. 

Start pensjonssparing

Undersøkelser viser at de fleste ønsker 80 prosent eller mer av lønna som pensjonist. For å få til dette må du også spare litt selv. Jo tidligere du starter, jo bedre økonomi får du når du går av med pensjon.

Les mer om pensjon

Nedbetaling av lån også er en form for sparing

Er det smartest å spare i bolig, bank eller fond? Det kommer an på hvor gammel du er, hvor stort lån du har, om du har flere lån og dine planer for fremtiden. 

Det viktigste målet med sparing på lang sikt er å ha råd til å leve det livet du ønsker deg som pensjonist.

Betale lån eller spare? Se våre tips

Full kontroll og oversikt i mobilbanken

Med mobilbanken har du både full oversikt og kontroll over sparingen din.

  • Lett å bruke, og raskt å gjøre vanlige bankting.
  • Se din sparing, både sparekontoer, mikrosparing, fond og aksjer.
  • Følg med på verdiendringen på dine spareavtaler, om du vil.

Superenkelt å starte, superenkelt å spare

Med en månedlig spareavtale overføres et fast beløp fra brukskontoen til sparekontoen. I mobilbanken og nettbanken kan du enkelt starte, endre og stoppe sparingen din som du selv vil.

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Andre livsfaser

Ung
For deg mellom 18 og 34 år
Voksen
For deg mellom 34 og 50 år
Spare til barn
For deg som vil spare til barn

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }