Årsoppgjøret

Skal du i gang med årsoppgjøret i bedriften? Bruk vår sjekkliste, så er du godt forberedt.

Hva er et årsoppgjør? 

Årsoppgjøret er prosessen med å dokumentere bedriftens økonomiske situasjon ved årets slutt.

 • Regnskapsmessig vil det si å utarbeide bedriftens årsregnskap, og eventuell årsberetning. Er bedriften revisjonspliktig, må revisor lage en revisjonsberetning. 
 • Skattemessig vil det si å ferdigstille og sende inn skattemelding med næringsoppgave og andre nødvendige ligningspapirer. 

Frister i årsoppgjøret

 • Ligningspapirer må sendes inn senest 31. mai.
 • Årsregnskapet skal behandles av generalforsamlingen senest 30. juni.
 • Årsregnskapet må sendes inn til Regnskapsregisteret senest 31. juli.

Sjekkliste for årsoppgjøret

Se bort fra punkter som ikke passer for din bedrift.

 • Lønn, oppgavepliktige utbetalinger, trekk
  Oppgaveplikten har korte frister. Alle utbetalinger vedrørende lønn sendes til regnskapsfører snarest. 
 • Bilbeskatning 
  For næringsbiler må regnskapsfører få kilometerstand og informasjon om privat bruk. 
 • Utfakturering 
  Utgående fakturaer for vare- og tjenesteleveranse siste år bør faktureres per 31.12. Dette gjelder selv om fakturaen utstedes etter årsskiftet. 
 • Øvrige bilag 
  Bilag for desember bør sendes til regnskapsfører så snart som mulig etter årsskiftet slik at fjoråret kan avsluttes. 
 • Entreprenører - sluttført prosjekts metode 
  Entreprenørvirksomheter som klassifiseres som lite foretak, kan benytte sluttført prosjekts metode skattemessig. Send regnskapsfører en oversikt over hvilke prosjekter som ikke er avsluttet per 31.12. 
 • Antall ansatte 
  Oppgi antall ansatte per 31.12 og antall årsverk siste år. 
 • Aksjer i andre selskaper 
  Oversikt over anskaffelser og avganger siste år sendes til regnskapsfører. Det samme gjelder eventuelle oppgaver fra selskap, forvaltningsselskap, VPS eller Aksjonærregisteret.
 • Årsoppgaver 
  Alle årsoppgaver fra bank, forsikringsselskaper, låneinstitusjoner og så videre sendes til regnskapsfører. 
 • Deling av næringsinntekt 
  Dersom ektefelle har deltatt i virksomheten, må dere oppgi om det er aktuelt med deling av næringsinntekt. 
 • Varetelling 
  Varer for videresalg skal telles ved årsskiftet. 
 • Kassetelling 
  Kontantbeholdning telles ved årsskiftet. 
 • Private oppgaver for selvstendig næringsdrivende 
  For selvstendig næringsdrivende må regnskapsfører få oppgaver over private forsikringer, alle private bankkontoer, reiseutgifter til og fra jobb, fravær fra hjemmet i forbindelse med jobb, lønnsoppgaver, fordringer, gjeld, formuesgjenstander, mottatte sykepenger, eventuelt salg av formuesgjenstander. 
 • Nærstående i arbeid i selskapet 
  Arbeider aksjonærers, styremedlemmers eller ledende personells mindreårige barn i selskapet, oppgi hvem. 
 • Kjøp/salg fra/til nærstående 
  Har selskapet kjøpt eller solgt fra/til ansatte, aksjonærer eller styremedlemmer, må det oppgis. 
 • Sikkerhet for andres gjeld 
  Har selskapet stillet sikkerhet overfor andres gjeld? 
 • Uttak av varer til eget bruk
  Dersom det er tatt ut varer til privat bruk eller til bedriftens eget forbruk, skal dette rapporteres og meddeles regnskapsfører. 

Må jeg bruke regnskapsfører?

Det er ingen krav om å bruke regnskapsfører, men det er ditt ansvar at regnskapet blir riktig ført. Hvis det er andre enn bedriftens ansatte som skal føre regnskapet, må dette være en autorisert regnskapsfører og dere må inngå en skriftlig avtale.

  

Tips til deg som bruker regnskapsfører 

Husk å gi regnskapsfører tilgang til å hente ut bilag, kontoutskrifter og årsoppgave fra nettbank bedrift. Administrator i nettbanken i din bedrift kan opprette de rette tilgangene. 

Hva lurer andre på?