Årsoppgjøret

Årsavslutning og årsoppgjør handler om å sørge for å dokumentere virksomhetens økonomiske situasjon ved årsslutt overfor myndighetene og deg i første rekke, men også å kunne bruke den samme dokumentasjonen overfor bank, samarbeidspartnere, kunder, leverandører o.a.


Gi også regnskapsfører tilgang slik at de kan hente ut det bilag, kontoutskrifter og årsoppgave. Administrator for nettbanken i din bedrift kan opprette de riktige tilgangene.


Hva lurer andre på?