Ta årsoppgjøret i SpareBank 1 Regnskap

Med vår årsavslutningsmodul blir det enklere å lage og sende inn både skattemelding og årsregnskap.


Spar tid på årsoppgjøret

Årsoppgjøret i en bedrift tar ofte en del tid, og det er slett ikke uvanlig at det dukker opp overraskelser underveis. Med den nye årsavslutningsmodulen i SpareBank 1 Regnskap, guides du trygt gjennom alle stegene i årsoppgjøret slik at du får levert både skattemelding og årsregnskap.

Du kjøper årsavslutningsmodulen inne i SpareBank 1 Regnskap. 


Pris

Årsavslutningsmodulen koster # kroner per år
Se alle priser for Bank+Regnskap

Frister i årsoppgjøret 

  • Skattemeldingen må sendes inn senest 31. mai.
  • Årsregnskapet skal behandles av generalforsamlingen senest 30. juni.
  • Årsregnskapet må sendes inn senest 31. juli.

Hvorfor SpareBank 1 Regnskap?

Det er flere fordeler med å bruke den nye årsavslutningsmodulen i SpareBank 1 Regnskap: 

  • Hvis du har gjort en god jobb med regnskapet før du begynner med årsoppgjøret, vil årsavslutningsmodulen sørge for at mye er utfylt automatisk.
  • Modulen bruker informasjonen vi har om bedriften allerede, og tilpasser utfyllingen slik at du slipper å ta stilling til irrelevante spørsmål. 
  • Løsningen gir tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen, slik at du kan korrigere eventuelle feil før innsending.