Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Søre Sunnmøre

LÅN/KREDITT

 •  Nominell rente p.t

  Rente v/utnyttelse inntil 60 % av ord. bevilgning

  11,10 % p.a.

  Rente på midlertidig tilleggsbevilgning

  13,10 % p.a.

  Tilleggsrente for all utnyttelse over 60 % av ord. bevilgning

  2,00 % p.a.

  Provisjon av bevilgning, per kvartal

  1/3 % - 1 %

 •  Nominell rente p.t.

  Rente på ordinær bevilgning

  4,75 % p.a.

  Rente på midlertidig tilleggsbevilgning

  6,5 % p.a.

PLASSERING/INNSKUDD

 • Rente uansett beløp

  0,05 %

 • Rente uansett beløp

  0,10 %

 • Rente uansett beløp

  0,10 %

  Intervallberegning av rente.

 • Rente kr. 0 - 199.999

  0,20 %

  Rente kr. 200.000 – 7.999.999

  0,50 %

  Rente kr 8.000.000 og over

  0,15 %

  Intervallberekning av renta.

   

  Uttaksbegrensning: 12 frie uttak per år, samt uttak av fjorårets rente. Etter dette påløper uttaksprovisjon på 1 %, minimum kr. 300 per uttak. 

   

  Rente på beløp over 20 million avtales individuelt. Du kan velge mellom flytende rentesats eller Nibortilknytt rentesats.

 • Rente kr. 0 - 1.999.999

  Rentesats flytande 0,20 %

   Nibor 3 mnd -0,55

  Rente kr. 2.000.000 - 4.999.999

  Flytende rente 1,00 %

  Rente Nibor 3 mnd +0,20

  Rente kr. 5.000.000 - 19.999.999

  Flytende rente 1,05 %

  Rente Nibor 3 mnd +0,25

  Rente kr. 20.000.000 og over

  På forespørsel

  Rentesats gjelder for hele innskuddet. Årlig kapitalisering. Kontoen er sperret for uttak og uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd.

BETALING

 • Standard

  Etablering

  0,00

  Etablering av brukar

  0,00

  Månedsavgift inkludert 1 brukar

  150,00

  Månedsavgift ekstra brukar, utover 1 bruker

  35,00

  Månedsavgift datteravtale

  45,00

  Proff

  Etablering

  0,00

  Etablering ny brukar

  0,00

  Månedsavgift inkludert 1 brukar

  225,00

  Månedsavgift ekstra brukar, utover 1 bruker

  35,00

  Månedsavgift datteravtale

  45,00

  Lag og organisasjonar

  Etablering

  0,00

  Etablering ny brukar

  0,00

  Månedsavgift inkludert 1 brukar

  0,00

  Månedsavgift ekstra bruker, utover 1 bruker

  20,00

  SFTP/Autopay

  Etablering filoverføring SFTP

  500,00

  Månedsavgift SFTP

  275,00

  Filforsending til og frå Nets pr fil

  5,00

  Klientavtale(utan SFTP)

  Etablering

  0,00

  Månedsavgift

  45,00

 • OCR

  OCR etablering (uten test)

  1600,00

  OCR endring av avtale

  500,00

  OCR månedsavgift

  85,00

  OCR giro transaksjon

  1,75

  OCR giro transaksjonsliste

  100,00

  OCR manuelt registrert KID

  35,00

  OCR filforsending frå Nets

  5,00

  Cremul (eGiro Nets)

  eGiro etablering

  1600,00

  eGiro endring avtale

  750,00

  eGiro månedsavgift

  85,00

  eGiro med KID

  1,75

  eGiro OCR-giro med feil KID

  2,50

  egiroinnbet - underspes med feil KID

  2,50

  egiroinnbet - underspes med KID kreditnota

  2,50

  egiroinnbet - underspes Strukturell info

  2,50

  elektronisk innbetaling m/melding

  2,50

  elektronisk innbetaling u/melding

  2,50

  Henting av fil med eGiro konteringsdata

  5,00

  Innbetaling Total (Nets)

  Etablering

  1600,00

  Endring avtale

  750,00

  Månedsavgift

  85,00

  Med KID

  1,75

  Med feil KID

  2,50

  Underspes. med feil KID

  2,50

  Underspes. med KID kreditnota

  2,50

  Underspes. Strukturell info

  2,50

  Elektronisk innbetaling m/melding

  2,50

  Elektronisk innbetaling u/melding

  2,50

  Henting av fil med konteringsdata

  5,00

  Cremul (Evry)

  Cremul etablering

  1600,00

  Cremul endring av avtale

  750,00

  Cremul månedsavgift

  90,00

  Cremul med KID

  1,75

  Cremul transaksjonar u/melding

  2,50

  Cremul transaksjonar m/melding

  2,50

  Cremul transaksjonar med feil KID

  2,50

  Cremul transaksjonar m/underspesifikasjonar

  2,50

  Henting av fil med cremul konteringsdata

  5,00

  Avtalegiro

  AvtaleGiro etablering elektronisk avtaleinngåelse

  1600,00

  AvtaleGiro etablering elektronisk avtaleinngåelse

  500,00

  AvtaleGiro KID-bytte

  1600,00

  AvtaleGiro FBO mottakeravtalar

  1600,00

  AvtaleGiro endring av avtaler

  500,00

  AvtaleGiro månedsavgift

  80,00

  AvtaleGiro transaksjon m/bankvarsel

  4,25

  AvtaleGiro transaksjon u/bankvarsel

  2,00

  AvtaleGiro sletting av betalingskrav

  10,00

  AvtaleGiro pr elektronisk avtaleinngåelse debet

  7,00

  AvtaleGiro pr elektronisk avtaleinngåelse kredit

  3,00

  AvtaleGiro filsending til Nets

  5,00

  AvtaleGiro filsending frå Nets

  5,00

  AutoGiro

  AutoGiro etablering

  1600,00

  AutoGiro endring av avtale

  750,00

  AutoGiro mauell registrering fullmakt

  300,00

  AutoGiro slette eller endre ikkje avregna oppdrag

  750,00

  AutoGiro månedsavgift

  80,00

  AutoGiro transaksjon med melding

  8,00

  AutoGiro transaksjon utan melding

  75,00

 • (Endring av prisstruktur frå 01.04.18, nye prisar blir tilgjengling 01.03.18)

  Etablering av brukerstad/endring av brukerstad

  990,00

  Etablering underordna brukarstad (multiterminal)

  990,00

  Oppgjersbehandling pr brukerstad

  175,00

  Tilbakeføring av vareretur, pr måned

  125,00

  Pris pr. transaksjon

  0,25

  Øvrige prisar

  Fakturerast av terminalleverandør

  Bankens utleigeterminalar (For bankens kundar)

  Leige - pr. helg

  600,00

  Leige - pr. veke

  1200,00

  Pris pr. transaksjon

  0,00

 • Betalingar i nettbank bedrift

  Betaling med KID

  1,75

  Betaling med strukturert informasjon

  3,00

  Betaling med melding

  4,50

  Betaling utan melding

  4,50

  Lønnsutbetaling

  2,00

  Overføring mellom egne kontoar

  0,00

  Fil via FTP, pr fil

  5,00

  Swift (innland)

  40,00

  Utbetalingsanvisning

  150,00

  AutoGiro

  Pr transaksjon

  3,00

  Direkte remittering Nets

  Direkte remittering etablering

  1600,00

  Direkte remittering endring av avtale

  1600,00

  Direkte remittering månedsavgift

  100,00

  Direkte remittering filsending til Nets

  5,00

  Direkte remittering filsending frå Nets

  5,00

  Direkte remittering utan melding

  4,00

  Direkte remittering med melding

  8,00

  Direkte remittering med KID

  3,00

  Direkte remittering lønn

  4,50

  Direkte remittering utbetalingsansvisning

  100,00

  Direkte remittering strukturert melding

  4,00

  BrevGiro
  (Gjeld eksisterande avtalar, nye avtalar blir ikkje etablert)

  Betaling pr BrevGiro, porto kjem i tillegg

  25,00

  Tilsendt kvittering, pr stk

  25,00

  Retur grunna manglande dekning eller feil, pr stk

  100,00

  BrevGiro utan mottakers kontonummer

  100,00

 • Innbetaling

  Innbetalingar innbetalt i SEK under SEK 500.000,- (For kredittoppgåva)

  20,00

  Innbetalingar innbetalt i EUR under EUR 50.000,- (For kredittoppgåva)

  20,00

  Overføringa frå utlandet ellers

  100,00

  Utbetaling

  Betaling til mottaker innanfor EU/EØS

  30,00

  Betaling til mottaker øvrige land

  80,00

  Manuelle oppdrag

  250,00

  Hastebetaling med motverdi inntil NOK 3.000.000,-

  400,00

  Hastebetaling med motverdi over NOK 3.000.000,-

  1000,00

  Mottatt oppdrag med ufullstendige opplysningar - tillegg

  100,00

 • Nattsafe per pose/oppgjør

  40,00

  Tillegg per seddel utover 200 sedler

  0,15

  Skillemynt i nattsafepose

  10 % av opptalt beløp

  Skillemynt i egen myntpose 

  2 % av opptalt beløp

  Feil i bilag / differanse pose ift bilag

  20,00

  Veksling av valuta 

  20,00

  Postal kvittering

  15,00

  Nattsafe oppgjør levert av ikke-kunder 

  100,00

  Innskudd innskuddsautomat

  60,00

  Veksel per rull (1 kr, 5 kr 10 kr 20 kr)

  10,00

  Veksel per seddel (50 kr)

  0,00

 • eFaktura

  Lag og send enkeltfaktura i nettbank bedrift

  10,00

  Motta enkeltfaktura i nettbank bedrift

  2,50

  eFaktura B2B (bedrift til bedrift) fil sendt

  Etablering av tjenesten

  5500,00

  Overføring - sende - transaksjonspris

  4,00

  Avtale pr mnd

  100,00

  Tillegg for printing av faktura

  1,80

  Tillegg for porto

  5,50

  eFaktura B2C (bedrift til privatperson)

  Etablering av avtale

  8000,00

  Månedspris

  75,00

  Transaksjonspris inkl. hotell

  5,00

  Transaksjonspris eksl. Hotell

  4,00

  eGiro reg/endring avtale

  500,00

  Fakturatjenesten - tillegg

  Vedlegg til faktura pr. vedlegg

  1,50

  Pr. sendt /mottatt ordre

  1,50

  Pr. sendt/mottatt katalog

  1,50

  Regnskapsmessig arkiv i 10 år, pr faktura eks mva

  0,75

  Pr. sendt/mottatt ordrebekreftelse

  1,50

  Varsling av faktura mottatt med feil, sendt pr. e-post pr. rapport

  1,50

  Manuell registering av fate betalingsoppdrag (FBO) i Nets

  10,00

 • Abonnement pr. mnd.

  300,00

  Betaling frem i tid av godkj.kap.trans 

  4,25

  Direkte betaling av godkj.kap.trans 

  4,25

 • Etablering

  1000,00

  Månedspris

  100,00

  Transaksjonspris

  7,50

 • Manuell føring av lønnslister pr. mottakar

  75,00

  Manuell føring av giro

  90,00

  Manuell overføring mellom konti

  15,00

  Omnummerering

  300,00

  Oppretting av depositumskonto

  1000,00

  Bankavstemming

  5,00

KORT

 • Årspris

  275,-

  Uttak i egne minibanker

  4,- per uttak

  Uttak i andre bankers minibanker, hele døgnet

  7,- per uttak

  Varekjøp

  4,- per kjøp

  Visa kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  1,75 %

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

  n/a

 • Kjøp av kort

  40,- per kort

  Varekjøp

  0,- per transaksjon

  Saldoforespørsel SMS

  3,- per forespørsel

  Erstatningskort (stjålet/mistet kort)

  65,- per kort

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-per overføring

  Valutapåslag

  2 %

 • Prismodell 1

  Etablering

  0,00

  Pris pr kort pr år

  250,00

  Pris pr lading/påfylling

  7,00

  Prismodell 2

  Etablering

  20000,00

  Pris pr kort pr år

  70,00

  Pris pr lading/påfylling

  7,00

  For kortbrukar

  Varekjøp

  0,00

  Uttak i SpareBank 1 minibankar

  0,00

  Uttak i andre bankars minibankar

  0,00

VPS-KONTO

 • Åpning/endring av kundedata/avslutning konto

  0,-

  Overføring av konto til annan bank

  150,-

  Konto til konto

  100,-

  Overføring i investortjenester

  100,-

  Frigiving ved salg

  150,-

  Innløsing av obligasjonsbeholdning (put) pr. ISIN nr.

  100,-

  Handelsfullmakt til andre enn SpareBank 1 Markets

  300,-

  Etablering av panterettighet i VPS-konto

  300,-

 • Under kr 100.000

  0,-

  Kr 100.000 - 1.000.000

  350,-

  Overskytende per påbegynt million

  150,-

  Faktureres i løpet av første halvår og gjelder for inneværende år

 • Årsoppgave per 31.12

  0,-

  Årsoppgave bestilt via VPS Kundeservice

  450,-

  Beholdningsoppgave

  35,-

  Utskrift av kontoutskrift

  35,-

ANNET

 • Etablering

  10.000,00

  Autentisering pr.trans

  0,50

  Signatur pr. trans

  2,00

  Drift og Support pr. mnd

 • Aksjekapital under kr. 100.000

  Kunde: 1500,-

  Ikke-kunde: 3000,-

  Aksjekapital over kr. 100.000

  Kunde: 3000,-

  Ikke-kunde: 6000,-

  Priser inkl. mva.

 • Oppgave i forbindelse med årsoppgave

  1000,-

 • Kontoutskrift

  100,00

  Årsoppgave

  100,00

  Bilag, pr. bilag

  100,00

  Kundeoppdrag etter nærmere avtale