Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder i SpareBank 1 Søre Sunnmøre

LÅN/KREDITT

PLASSERING/INNSKUDD

 • Rente uansett beløp

  0,05 %

 • Rente uansett beløp

  0,10 %

 • Rente uansett beløp

  0,10 %

  Intervallberegning av rente.

 • Rente kr. 0 - 199.999

  0,20 %

  Rente kr. 200.000 – 7.999.999

  0,50 %

  Rente kr 8.000.000 og over

  0,15 %

  Intervallberekning av renta.

   

  Uttaksbegrensning: 12 frie uttak per år, samt uttak av fjorårets rente. Etter dette påløper uttaksprovisjon på 1 %, minimum kr. 300 per uttak. 

   

  Rente på beløp over 20 million avtales individuelt. Du kan velge mellom flytende rentesats eller Nibortilknytt rentesats.

 • Rente kr. 0 - 1.999.999

  Rentesats flytande 0,20 %

   Nibor 3 mnd -0,55

  Rente kr. 2.000.000 - 4.999.999

  Flytende rente 1,00 %

  Rente Nibor 3 mnd +0,20

  Rente kr. 5.000.000 - 19.999.999

  Flytende rente 1,05 %

  Rente Nibor 3 mnd +0,25

  Rente kr. 20.000.000 og over

  På forespørsel

  Rentesats gjelder for hele innskuddet. Årlig kapitalisering. Kontoen er sperret for uttak og uttak må varsles minimum 31 dager på forhånd.

BETALING

 • Basis

  Etablering

  1500,00

  Abonnement per klient/ firma knytt til en hovedavtale pr.mnd

  35,00

  Abonnement/service (inkl. en bruker) pr. mnd

  150,00

  Etablering Paymul for kunder som bruker Autopay (Visma)

  750,00

  Etablering Paymul

  5000,00

  Abonnement Paymul pr. mnd

  250,00

  lntegrert

  Etablering/ opplæring

  1500,00

  Abonnement per klient/ firma knytt til en hovedavtale pr.mnd

  35,00

  Abonnement/service (inkl. en bruker) pr. mnd

  225,00

  Ekstra bruker pr. mnd (alle typer abonnement)

  30,00

  PRO Abonnement/service (inkl. en bruker)

  100,00

  Basis innholder kontoinformasjon, kontoregulering, betalingsformidling innland og utland, utbetaling av lønn, tilgang til forfallsregister, tilgang til historiske data, rapportmuligheter og eksportering av data til Excel.

   

  Integrert innholder alle tjenester, med mulighet for integrasjon mot lønns- og rekneskapsprogram og mulighet for mottak av returdata.

 • Kontoregulering

  1,00

  Giro med KID

  1,75

  Betaling uten melding

  2,00

  Lønnsutbetaling

  2,00

  Giro med melding

  4,50

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,00

  Strukturert informasjon

  3,00

  Kvitteringsoblat

  20,00

 • Betaling til utland

  Betaling til mottaker innenfor EU/EØS

  30,00

  Betaling til mottaker øvrige land

  80,00

  Hastebetalinger med motverdi inntil NOK 3.000.000,-

  400,00

  Hastebetalinger med motverdi over NOK 3.000.000,-

  1000,00

  Mottatt oppdrag med ufullstendige opplysninger - tillegg 

  100,00

  Inngående betaling fra utland

  Reklamasjonar og purringer

  200,00

  Kansellering av betalingsoppdrag

  500,00

  Telefaks- eller e-postbekreftelse til avsender eller betalingsmottaker

  150,00

  Prisane er avhengige av valutatype, land osv. Omkostninger i utenlandsk bank kan komme i tillegg.

 • Månedspris 

  200,00

  Etablering 

  3000,00

  Filforsendelse til Nets 

  5,00

  Filforsendelse fra Nets 

  5,00

  Overførsel m/KID 

  3,00

  Overførsel lønn

  4,50

  Overførsel uten melding

  4,00

  Overførsel med melding

  8,00

  Overførsel med strukturert melding

  4,00

  Giro uten mottakers kontonummer

  100,00

 • E-melding/Nettpost

  0,00

  Postal melding

  15,00

  Meldingsdistrubusjon i dei tilfeller kunden har nettkanal

  15,00

 • Nets avtale - fil innsending og mottak pr. mnd

  75,00

  Avtale

  1500,00

  Avtale uten test av giro

  800,00

  OCR - returdata

  2,00

  Manuelt registrert KID

  5,40

  Transaksjonsliste

  100,00

 • Nets avtale - fil innsending og mottak pr. mnd

  90,00

  Etablering

  1000,00

  Test i Nets

  850,00

  Melding til betalar fra banken

  4,25

  Melding til betalar fra mottaker

  2,00

  Sletting av innsendte oppdrag

  8,00

  KID bytte

  1500,00

 • Autogiro med engangsfullmakt pr.trans

  8,00

 • Cremul månedsavgift per konto 

  75,00

  Etablering cremul 

  1000,00

  Overføring med KID

  1,75

  Overføring uten KID

  2,50

  Transaksjon med melding

  2,50

 • Faktura

  8,00

 • Etablering

  8000,00

  Avtale pr. mnd

  90,00

  Overføring inkl. hotell

  4,50

  Overføring eks. hotell

  3,50

 • Etablering av filforsendelse

  5500,00

  Månadsavg. Utst. Av fil

  75,00

  Transpris filløysing

  4,00

  Vedlegg på faktura

  1,50

 • Etablering filmottak 

  5500,00

  Månadsavg. Mottaker av fil

  75,00

  Transpris filløysing

  3,00

 • Abonnement pr. mnd.

  250,00

  Betaling frem i tid av godkj.kap.trans 

  2,00

  Direkte betaling av godkj.kap.trans 

  2,00

 • Nattsafe per pose/oppgjør

  40,00

  Tillegg per seddel utover 200 sedler

  0,15

  Skillemynt i nattsafepose

  10 % av opptalt beløp

  Skillemynt i egen myntpose 

  2 % av opptalt beløp

  Feil i bilag / differanse pose ift bilag

  20,00

  Veksling av valuta 

  20,00

  Postal kvittering

  15,00

  Nattsafe oppgjør levert av ikke-kunder 

  100,00

  Innskudd innskuddsautomat

  60,00

  Lag/foreninger 0,00

  Veksel per rull (1 kr, 5 kr 10 kr 20 kr)

  10,00

  Veksel per seddel (50 kr)

  0,00

 • Etablering

  800,00

  Månedspris

  100,00

  Transaksjonspris

  7,00

 • Registrering nytt brukersted

  800,00

  Oppgjørsbehandling per brukersted

  175,00

  Transaksjonspris

  0,25

  Korttidsleie bedriftskunde - av bankens mobilterminal

  200,00 pr. dag

  Korttidsleie lag/organisasjon - av bankens mobilterminal

  200,00 pr. dag

  Priselelementene gjelder for alle nye brukersteder ved leie og/eller kjøp av terminal, fra bank eller annen terminalleverandør. Månedsavgift, service og programvare fra Nets kommer i tillegg. Gjelder også for tilknyting av ekstra bruker (multi II) på multiterminal. 

 • Etablering

  1400,00

  Månedspris

  500,00

  Transaksjonspriser

  E-postfaktura, pr.stk.

  0,00

  Papirfaktura, pr. stk.

  15,00

  SMS, pr. stk.

  0,60

  e-faktura, pr. stk.

  5,00

  Avtalegiro, pr. stk.

  3,00

  OCR, pr. stk.

  1,50

  Faste kostnader og transaksjoner blir fakturert laget/organisasjonen kvartalsvis.

 • Manuell føring av lønnslister

  250,00

  Manuell føring av giro

  90,00

  Manuell overføring mellom konti

  15,00

 • Betaling per BrevGiro, porto kommer i tillegg

  15,00

  Tilsendt kvittering, per stk

  15,00

  Retur grunnet manglende dekning eller feil, per stk

  90,00

 • Utstedelse av bankremisse/gavesjekk

  60,-

  Omslag til bankremisse

  15,-

  Innløsing av bankremisser og sjekker

  0,-

  Ikke-kunde 50,-

KORT

 • Årspris

  275,-

  Uttak i egne minibanker

  4,- per uttak

  Uttak i andre bankers minibanker, hele døgnet

  7,- per uttak

  Varekjøp

  4,- per kjøp

  Visa kontantuttak i utlandet

  35,- per uttak

  Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet

  1,75 %

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

  n/a

 • Kjøp av kort

  40,- per kort

  Varekjøp

  0,- per transaksjon

  Saldoforespørsel SMS

  3,- per forespørsel

  Erstatningskort (stjålet/mistet kort)

  65,- per kort

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-per overføring

  Valutapåslag

  2 %

VPS-KONTO

 • Åpning/endring av kundedata/avslutning konto

  0,-

  Overføring av konto til annan bank

  150,-

  Konto til konto

  100,-

  Overføring i investortjenester

  100,-

  Frigiving ved salg

  150,-

  Innløsing av obligasjonsbeholdning (put) pr. ISIN nr.

  100,-

  Handelsfullmakt til andre enn SpareBank 1 Markets

  300,-

  Etablering av panterettighet i VPS-konto

  300,-

 • Under kr 100.000

  0,-

  Kr 100.000 - 1.000.000

  350,-

  Overskytende per påbegynt million

  150,-

  Faktureres i løpet av første halvår og gjelder for inneværende år

 • Årsoppgave per 31.12

  0,-

  Årsoppgave bestilt via VPS Kundeservice

  450,-

  Beholdningsoppgave

  35,-

  Utskrift av kontoutskrift

  35,-

ANNET

 • Etablering

  10.000,00

  Autentisering pr.trans

  0,50

  Signatur pr. trans

  2,00

  Drift og Support pr. mnd

 • Aksjekapital under kr. 100.000

  Kunde: 1500,-

  Ikke-kunde: 3000,-

  Aksjekapital over kr. 100.000

  Kunde: 3000,-

  Ikke-kunde: 6000,-

  Priser inkl. mva.

 • Oppgave i forbindelse med årsoppgave

  1000,-

 • Kontoutskrift

  100,00

  Årsoppgave

  100,00

  Bilag, pr. bilag

  100,00

  Kundeoppdrag etter nærmere avtale