Meld skade for landbruk

Du kan melde sak på landbruksforsikringer som driftsbygninger, driftsløsøre, produksjon og personskade.

Traktor og arbeidsmaskin
Traktor og arbeidsmaskin
Driftsbygning
Driftsbygning
Driftsløsøre, høstet avling, varer og innsatsmidler
Driftsløsøre, høstet avling, varer og innsatsmidler
Plante- og husdyrproduksjon
Plante- og husdyrproduksjon
Personskade
Personskade
Andre hendelser
Andre hendelser

Har du hatt en hendelse eller skade på privatforsikringer som for eksempel bil, hus eller kjæledyr kan du melde her