Dugnad for å førebygge kvitvasking

Norske styresmakter har bedt alle norske bankar om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert.

Oppdatering av kundeinformasjon og legitimasjon

For å hindre at norske bankar brukast som ledd i kvitvasking eller terrorfinansiering er det satt strenge krav til at banken har nødvendig informasjon om alle sine kundar. Dette er for kundane sin eigen sikkerheit. Med oppdatert informasjon er nemleg kundane våre beskytta mot ID-tjuveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.


Oppdater kundeinformasjon

Har du fått beskjed frå oss om at vi manglar tilstrekkeleg informasjon om deg? Dersom du har BankID kan du oppdatere informasjon din ved å trykke på knappen under og loggar inn med BankID. Du blir då stilt nokre enkle spørsmål som det tek ca 1 minutt å svare på.


Det å oppdatere kundeinformasjon og det å legitimere seg er to forskjellige ting. I enkelte tilfeller har vi behov for at du hjelper oss med begge deler. Kva krav som gjeld for deg står oppgitt i meldinga du mottek frå oss.


Har du fått melding om å framvise gyldig legitimasjon?

For deg som er kunde

Alle våre kundar som vi treng ny legitimasjon på blir kontakta. Kundane det gjeld blir kontakta puljevis. Årsaka er at vi dessverre ikkje har tilstrekkeleg dokumentasjon på kunden sin identitet i vårt arkiv.

Har du blitt oppringt, fått brev, e-post eller SMS om å legitimere deg? Kom innom eit av våre bankkontor med gyldig legitimasjon.

Sjølv om det er fleire dokument som oppfyller kravet til gyldig legitimasjon ønsker vi at du som kunde legitimerer deg med pass. Dette fordi pass er einaste godkjente legitimasjon for utsteding av BankID. Med BankID kan du signere dokument og identifisere deg elektronisk.

Dette må du gjere

Dersom du har fått beskjed om at du må framvise pass eller annan gyldig legitimasjon har du seks veker på deg til å framvise dette.

Sjå opningstider i kontora våre.

Kva skjer om du ikkje framviser gyldig legitimasjon?

Tilstrekkeleg legitimasjon er avgjerande for at din BankID/bankkort skal vere gyldig. Dersom vi ikkje har tilstrekkeleg informasjon, er konsekvensen på sikt at du som bankkunde mistar tilgang til sentrale tenester der du treng BankID for identifisering. Dette for å sikre at det ikkje blir misbrukt av andre.


Har du fått sperra kundeforholdet ditt?

Kvifor er kundeforholdet mitt sperra?

Lova krev at alle bankkundar må vere legitimert i banken sine arkiv. Du har tidlegare fått fleire meldingar frå oss om at vi manglar tilstrekkeleg legitimasjon på deg i våre arkiv. Vi har ikkje registrert å ha gyldig legitimasjon på deg og har difor sperra din konto og/eller ditt kort.

Om du har spørsmål kan du ringe oss på 70070000.

Korleis oppheve sperringa?

Du kan legitimere deg på tre ulike måtar:

Alternativ 1: Møt opp ved eit av kontora til SpareBank 1 Søre Sunnmøre.
Ta med deg gyldig legitimasjon og møt opp personleg på eit av våre bankkontor.

Alternativ 2: Møte opp ved eit anna SpareBank 1-kontor.
Du kan legitimere deg i SpareBank 1-kontor i andre delar av landet. Finn ditt nærmaste SpareBank 1-kontor her. Ta med passet ditt, opplys om at du er kunde i SpareBank 1 Søre Sunnmøre og be om at dei sender ein kopi av passet ditt til legitimasjon@sparebanken.no.

Alternativ 3: Sende oss ein kopi eller eit bilete av legitimasjonen digitalt. Les meir.


Korleis kan du legitimere deg?


Ofte stilte spørsmål

Krav til deg som er kunde

Ny privatkunde

Du må opplyse om namn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID frå annan bank. I tillegg må du opplyse om:

  • formålet med kundeforholdet 
  • kvifor du ønsker å gjennomføre større transaksjonar
  • kvar pengane kjem i frå eller skal brukast til
  • du eller nokon har eit høgtståande verv eller stilling i utlandet

Ny bedriftskunde

For nye bedriftskundar gjelder det same som for nye privatkundar. I tillegg må du opplyse om: 

  • foretaksnamn, organisasjonsnummer og eigarforhold.
  • det er privatpersonar, som aleine eller saman med nokon i nær familie, har direkte eller indirekte eigarandelar på meir enn 25 prosent, eller om nokon på annan måte kontrollerer verksemda.
  • Representantar for bedrifta eller personar med disposisjonsrett over bedrifta sine midlar, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedrifta.

Deg som allereie er kunde

Mange av våre kundar blir no kontakta av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon eller at vi treng oppdatert informasjon om deg som kunde. Årsaka er at vi dessverre ikkje har tilstrekkeleg dokumentasjon i arkivet vårt. Du må difor vere førebudd på å svare på spørsmål og framlegge gyldig legitimasjon.

Som bank må vi kunne dokumentere overfor styresmaktene at vi gjennomfører nødvendige kundetiltak av alle kundane våre.