Hva gjør jeg ved forsinket transport når jeg er på reise?

Når avgangen er forsinket

  1. Ta kontakt med transportøren – de kan ofte hjelpe deg der og
    da.
  2. Ta vare på kvitteringer på utlegg, billetter og bekreftelse på forsinket transport.
  3. Du trenger ikke å melde hendelsen til forsikringsselskapet før
    du kommer hjem.

Medfører en forsinket avgang ekstra overnatting, kan du få dette
dekket av forsikringsselskapet.

Når du kommer for sent til forhåndsbestilt transport

  1. Ta kontakt med fly, tog- eller busselskapet som er årsaken til at du ikke rakk frem.
  2. Ta vare på kvitteringer på utlegg, billetter og bekreftelse på forsinket transport.
  3. Kontakt forsikringsselskapet for erstatning når du kommer hjem eller hvis du trenger hjelp.

Medfører forsinkelsen ekstra reiseutgifter for å innhente fastlagt reiserute, kan dette dekkes av forsikringsselskapet.

Er all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig kan forsikringsselskapet ofte avklare saken direkte.

Er all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig kan vi ofte avklare saken direkte.