Fremtind Forsikring

Hva ønsker du å gjøre?

Mine forsikringer
Logg inn til mine forsikringer
Hjelp med forsikring
Kontakt en forsikringsrådgiver
Si opp forsikring
Avslutt en forsikring
Hjelp med faktura
Spørsmål og svar om faktura
Melde skade
Meld skade, sak eller hendelse
Hjelp med forsikringsoppgjør
Kontakt en saksbehandler
Din skadesak
Se status på en skadesak
Klage
Send klage på et oppgjør

Ønsker du å flytte forsikringene dine til oss?
Les mer om bytte av forsikringsselskap


Bedrift eller landbruk?

Hva ønsker du å gjøre?

Mine bedriftsforsikringer
Logg inn til mine forsikringer
Hjelp med forsikring
Kontakte en bedriftsrådgiver
Bli kontaktet
Bli kontaktet av bedriftsrådgiver
Hjelp med faktura
Spørsmål og svar om faktura
Melde skade
Meld sak, hendelse eller skade
Kontakte saksbehandler
Få hjelp med forsikringsoppgjør
Skadesaker
Se status på en skadesak
Klage
Send klage på et oppgjør

Ønsker du å kjøpe eller lese mer om en bedriftsforsikring?
 Se alle våre bedrifts- og landbruksforsikringer


Selskapsinformasjon

Navn på forsikringsselskapet Fremtind Forsikring
Forretningsadresse Hammersborggata 2, 0179 Oslo
Postadresse Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefonnummer (+47) 915 09801
Nettside fremtind.no
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 915 651 232 - Fremtind Forsikring AS
922 246 181 - Fremtind Livsforsikring AS (personforsikringsselskap) - datterselskap av Fremtind Forsikring
922 177 724 - Fremtind Service (bombrikkeselskap) - datterselskap av Fremtind Forsikring
Tillatelse Forsikringsselskapene har konsesjon fra Finansdepartmentet til å drive forsikringsvirksomhet,
og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90