• Du kan tidligst starte utbetaling av pensjon fra 62 år, med mindre annet er avtalt. Du må selv gi oss beskjed når du ønsker å starte utbetalingen. Utbetalingstiden må være over minimum 10 år, og du kan tidligst avslutte utbetalingen når du er 77 år.

    Hvis den årlige pensjonen er mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp (92.576 kroner pr 01. mai. 2016) når utbetalingen skal starte, blir utbetalingstiden automatisk kortet ned slik at årlig pensjon øker.

    Pengene blir utbetalt månedlig sammen med din øvrige pensjon, og beskattes som pensjonsinntekt.