• Fra det året du fyller 34 år kan du ikke lenger sette inn penger på din BSU-konto, men du trenger likevel ikke å avslutte den. For å få skattelette på det du har spart det siste året, må pengene stå på konto til over nyttår.

    Rentesatsen blir halvert i forhold til ordinær rentesats på BSU. Ta kontakt med oss for å få finne ut av om det er mest lønnsomt å betale ned på et eksisterende boliglån eller få råd om hvilken spareform som egner seg best fremover.

    Du kan beholde din BSU-konto så lenge du vil, men den må til syvende og sist brukes til boligformål.

    Se våre tips for sparing for deg over 34 år her