BSU - Boligsparing for ungdom

Dobbel rente – 6,2 %

Skal du starte sparing i BSU? Nå får du dobbel rente på de første 25.000 kronene du setter inn! Dobbel rente får du ut 2017.

Den smarteste boligsparingen for deg under 34 år.

  • Du får dobbel rente hvis du oppretter din første BSU på nett.
  • Du kan spare 25.000 kroner per år.
  • Du får skattefradrag på 20 % av beløpet du sparer.

Er du medlem i et LO-forbund?

Derfor er det lurt med BSU

Du får bankens beste rente på sparepengene dine, og skattefradrag på 20 % av beløpet du sparer hvert år. Sparer du maksbeløpet på 25.000 kroner får du altså 5.000 kroner i skattefradrag.

Når du kjøper bolig krever Staten at du skaffer 15 % av kjøpesummen som egenkapital. Sparer du fullt på BSU-konto og samtidig sparer det du får i skattefradrag, vil du totalt ha over 400.000 kroner i opptjent egenkapital.


Sett opp en spareavtale

Det er ingen krav til fast sparing på en BSU-konto, men det kan være lettere å spare hvis du sparer fast hver måned. Sparer du for eksempel 2.084 kroner hver måned fyller du opp BSU-kontoen med 25.000 kroner.

Du lager enkelt en månedlig spareavtale i nettbanken eller mobilbanken din.


Dobbel rente: 6,20 %

  • Ordinær rente 3,10 %
  • Dobbel rente 6,20 % får du hvis du ikke har hatt BSU før (verken hos oss eller i annen bank). Du må opprette kontoen på nett/i nettbanken. Renten gjelder for innskudd som du gjør fra nå av og ut 2017. Fra 2018 vil du få ordinær rente på hele innskuddet.
  • Du kan spare inntil 25.000 kroner per år og 300.000 kroner totalt
  • 20 % av det du sparer per år får du som skattefradrag
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år

  

Alder

Du kan spare i BSU til og med det året du fyller 33 år, eller til du har nådd totalbeløpet på 300.000 kroner. Er du under 18 år, må kontoen åpnes av dine foreldre/verge på et av våre kontorer.

Opprettelse

Er du allerede kunde hos oss, oppretter du enkelt BSU-konto i nettbanken. Har du BSU-konto i en annen bank, hjelper vi deg med å flytte kontoen til oss. Du kan kun ha èn BSU-konto og hvis du bruker BSU-kontoen på å kjøpe bolig får du ikke opprettet ny BSU senere.

Bruk

Pengene du sparer er øremerket bolig. De kan brukes til egenkapital ved boligkjøp, nedbetaling av boliglån, kjøp av byggetomt eller bygging av garasje. Pengene kan ikke brukes til oppussing av bolig. Du er selv ansvarlig for hva du bruker BSU-pengene på. Dersom BSU-pengene brukes på formål som ikke er godkjent i henhold til Skatteetatens bestemmelser, er det du som er pliktig til å opplyse Skatteetaten. Ikke godkjent bruk av BSU-penger vil medføre at du må tilbakebetale det du har fått i skattefradrag på sparingen.

Sparebeløp og renter

Du kan spare inntil 25.000 kroner i året og maksimalt 300.000 kroner totalt. Renter du sparer opp underveis kommer i tillegg til dette. Fra det året du fyller 34 år, kan du ta ut rentene fra konto uten å bryte BSU-avtalen. For å få spart opp fullt beløp, må du starte å spare maksimalt sparebeløp fra og med det året du fyller 22 år. Starter du BSU-sparing etter fylte 22 år, vil du ikke ha mulighet til å spare opp fullt beløp.

Skatt

20 % av det du sparer på BSU-kontoen hvert år får du som skattefradrag, inntil 5.000 kroner per år. Dersom du er under 22 år og ikke har skattbar inntekt, fraråder vi sparing i BSU. Du må ha skattbar inntekt på minimum 70.000 kroner for å få maksimalt utbytte av skattefradraget. Er du over 22 år og ikke har skattbar inntekt, bør du spare på BSU for å dra nytte av den gode innskuddsrenten.


Rådgiver kundemøte par

Hvor mye egenkapital trenger du?

Hovedregelen er at du må ha spart opp 15 % av det du betaler for boligen du ønsker å kjøpe. 85 % kan du låne i banken. 

Dette betyr at dersom du skal kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, må du selv ha spart opp 300.000 kroner. Sparer du fullt på BSU-konto og samtidig sparer det du får i skattefradrag, vil du totalt ha cirka 400.000 kroner i opptjent egenkapital når du skal kjøpe bolig. 

Er dere to som skal kjøpe sammen, vil dere med to fulle BSU-kontoer kunne ha spart opp over 800.000 kroner medregnet skattefradrag og renter, eller nok egenkapital til en bolig til 5,3 millioner kroner.


Boliglån for deg under 34 år

Er du under 34 år kan du søke om vårt aller beste boliglån - uavhengig av om det er den første, andre eller tredje boligen du skal kjøpe. 


Tips til foreldre

Den beste måten for ungdom å spare opp egenkapital til bolig er å spare i BSU. Det gir både høy rente og skattefradrag. Både forskudd på arv og pengegaver kan settes inn på BSU-kontoen. Vi fraråder foreldre å spare på egen BSU-konto til barn. Da mister barnet skattefradraget.


Hva lurer andre på?