Formueansvars-forsikring

(formueskade)

Formueansvarsforsikring er aktuell for bedrifter som selger tjenester eller ikke-fysiske oppdrag som f.eks. rådgivere, design-/reklamebyrå eller regnskapsførere.

Dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for formueskade forårsaket av egne ansatte.
Dekker sakskostnader og bistand i skadesaken.

pengesekk illustrerer formueansvarsforsikring

Hva dekker formueansvarsforsikring?

Formueansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvar for rene formueskader som er påført andre. Forsikringen er en utvidelse av den alminnelige ansvarsforsikringen.

Dekninger Formueskade
Rettslig erstatningsansvar for formuestap påført en tredjepart. 
Rettshjelp ved krav rettet mot bedriften

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner, eller 150 G dersom bedriften jobber etter Norsk Standard sine kontrakter. Forsikringssummen kan økes ved avtale.

Hva er formueskade?

Formueskade omfatter det erstatningsansvaret en bedrift kan få for rent økonomisk tap. Det vil si tap som ikke henger sammen med fysisk skade på person eller ting. Formueskaden må ha skjedd etter noe egne ansatte har gjort eller unngått å gjøre.


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere formueansvarsforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?
 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.