Behandlingsforsikring

Med behandlingsforsikring gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.

 • De ansatte kommer fortere tilbake på jobb, og slipper å plages med sykdom eller skader over lengre tid.
 • Det er ingen egenandel - verken for den ansatte eller for bedriften.
 • Forsikringen har ingen øvre grense for behandlingskostnader.

Behandlingsforsikring kan kjøpes for seg selv, eller i pakken Tryggere bedrift.


Hva dekker forsikringen?

Du kan velge mellom to forskjellige dekninger, Basis og Bonus.

Basisforsikring

Denne forsikringen dekker:

 • Spesialistlegebehandling
 • Operasjon
 • Sykehusbehandling
 • Billeddiagnostikk
 • Rehabilitering
 • Psykologisk førstehjelp

Bonusforsikring

Dekker det samme som basisforsikringen, men i tillegg dekkes:

 • Psykolog
 • Fysioterapi
 • Manuellterapi
 • Kiropraktikk og naprapati

Har du vært utsatt for uhell, skade eller sykdom?