Personalforsikring

Vi tilbyr en rekke personalforsikringer for å trygge dine ansatte. Personalforsikring er et gode for de ansatte som gjerne gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass. 

Privat? Se personforsikringer

en ansatte hviler i hånden på sin arbeidsgiver

Våre personalforsikringer

Yrkesskadeforsikring
Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring.
Helseforsikring bedrift
Gir du dine ansatte trygg og rask behandling i det private helsevesenet.
Gruppelivsforsikring
Gir familien til den ansatte økonomisk hjelp hvis den ansatte dør.
Fritidsulykke
Gir de ansatte erstatning ved ulykker som skjer på fritiden deres.
Reiseforsikring bedrift
For ansatte som reiser i jobbsammenheng og på fritiden med familie.
Annen sykdom
Dekker dine ansatte ved av andre sykdommer enn yrkessykdommer.
Sykelønnsforsikring
Dekker lønn til ansatte med avtale om full lønn ved sykemelding.
Ulykkesforsikring barn
Passer for bedrifter og institusjoner som har ansvar for barn.
Kompanjongforsikring
Hvis kompanjongen dør trenger du midler for å utløse arvingene hens.
Nøkkelpersonforsikring
For å erstatte spesiell kompetanse hvis den ansatte dør.
Selvstendig næringsdrivende og LO-medlem?

Innberetningspliktig forsikring

Mange av personalforsikringene er innberetningspliktige. Det betyr at den ansatte må betale skatt, og bedriften arbeidsgiveravgift – av forsikringsprisen.

Video placeholder image

Dr. Dropin helsehjelp

Dr. Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for dine ansatte med helseforsikring.

mann ringer dr dropin helsetelefon

Hva er yrkesskade?

Yrkesskade er personskade, yrkessykdom eller dødfall som er forårsaket av arbeidsulykke, arbeidsprosesser og påvirkning fra skadelige stoffer. Yrkesskader inkluderer både fysiske og psykiske skader og sykdommer.

Ménerstatning

Ménerstatning er erstatningen man kan ha krav på ved varig medisinsk invadlitiet som følge av sykdom eller ulykke. Har du fått påvist varig medisinsk invadlitiet kan du ha krav på ménerstatning både fra folktrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid.

Styreansvar

En styreansvarsforsikring dekker krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres handlinger og unnlatelser. Forsikringen dekker skade på tredjemanns person, ting eller formue.

Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå.

Hva lurer andre på?

Har du hatt uhell eller skade?


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }