Personalforsikringer

Vi tilbyr en rekke personalforsikringer for å trygge dine ansatte. Personalforsikring er et gode for de ansatte som gjerne gjør bedriften til en mer attraktiv arbeidsplass. 

 

Gratis helsetelefon

Helsetelefonen er en døgnåpen og gratis helsetjeneste, som er inkludert i helseforsikringen til dine ansatte.

helsetelefon

Styreansvar

En styreansvarsforsikring dekker krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres handlinger og unnlatelser. Forsikringen dekker skade på tredjemanns person, ting eller formue.

Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå.

Ménerstatning

Ménerstatning er erstatningen man har krav på ved varig medisinsk mén som følge av yrkesskade, yrkessykdom og ulykke. Har du fått påvist varig medisinsk mén kan du ha krav på ménerstatning både fra folktrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid.
 

Har du hatt uhell eller skade?