Har du lyst til å jobbe hos oss?

Du kan bli kundenes viktigste ForretningsPartner. Sammen lykkes vi når kunden lykkes, og akkurat nå trenger vi flere flinke folk med på laget!

kvinnelig rådgiver på kontor. foto.

Jobbmuligheter

Et lite utvalg av retninger du kan gå hvis du jobber hos oss.

Utvikling

Våre folk, er vår viktigste ressurs for å lykkes med våre vekstambisjoner. Hos oss får du utvikling og muligheter for å påvirke om du griper sjansen.

Engasjert

Vi kjennetegnes av et engasjerende arbeidsmiljø og høy trivsel. De som jobber hos oss er nysgjerrig, interessert og nytenkende for å finne bedre løsninger, til beste for kunden og konsernet. Her skal du bli sett, hørt og ivaretatt.

Fremtidsrettet og bærekraftig

Vi er nytenkende og i forkant av endringene rundt oss. Bærekraft skal være en integrert del av vår virksomhet.

Våre folk er vår viktigste ressurs

Vi dyrker lagspill med bransjens dyktigste og mest engasjerte medarbeidere, som samhandler på tvers i SR-Bank konsernet til kundens beste. Hos oss får du utvikling og muligheter til å påvirke om du griper sjansen. Vi ønsker å bidra til et bærekraftig næringsliv der bedrifter lykkes, slik at det blir vekst, utvikling og verdiskapning i samfunnet.

Vil du være en del av oss? 

Vi forventer ikke supermann eller mirakelkvinnen som oppfyller alle krav. Hos oss er det kundefokus, din personlighet og guts som teller mest. 

Send en åpen søknad

Vi vil gjerne høre fra deg som føler deg som en ForretningsPartner. Har du interesse og erfaring innenfor de tjenesteområdene vi hjelper våre kunder med? 

SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner har 400 medarbeidere fordelt på 26 kontorer i Sør-Norge. Som del av SpareBank 1 SR-Bank er vi et finanskonsern med mer enn 1500 ansatte.

Våre flinke medarbeidere er eksperter på sine områder, enten det er snakk om regnskapsrådgivning, bærekraft, Bank+Regnskap, consulting, lønn, HR, landbruk eller digital markedsføring. Vi er stolte av de tjenestene vi leverer til kundene hver dag.

Som Norges nest største norskeide bank gir konsernet økonomisk kraft til vekst, verdiskapning og lønnsomhet for kundene, samfunnet og våre eiere.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }