VPS-tjenester

Avdelingen for verdipapirservice bidrar med en rekke tjenester innenfor verdipapirmarkedet. 

Alle selskap som er registrert i VPS må ha en kontofører. Vi tilbyr kontoførertjenester både for utstedere og investorer, og har både privatkunder samt foretak og institusjonelle kunder.

Kollegaer på kontor

Snarveier

ikon tjenester

Tjenester

Alle selskap som er registrert i VPS må ha en kontofører. Dette er en tjeneste SpareBank 1 SR-Bank tilbyr norske aksjeselskap. Inkludert i denne tjenesten er blant annet etablering og ajourføring av verdipapiropplysninger, utbetaling av utbytte, føring av emisjoner, corporate actions, skaffe eierregister, etiketter ved utsendelser og statistikker.

For mer informasjon om Kontofører Utsteder tjenestene SpareBank 1 SR-Bank tilbyr, ta kontakt med Verdipapirservice på e-post: verdipapirservice@sr-bank.no

Som Kontofører Utsteder registrerer og utsteder vi nye obligasjons- og sertifikatlån for låntaker. Vi foretar vedlikehold av lånet gjennom hele løpetiden, eksempler på dette er avregning av renter og avdrag, fastsettelse av renter, utsendelse av varsel om rentebetalinger etc.

For mer informasjon om Kontofører Utsteder tjenestene SpareBank 1 SR-Bank tilbyr, ta kontakt med Verdipapirservice på e-post: verdipapirservice@sr-bank.no

Privatpersoner
For å kunne eie eller handle med norske verdipapir må du ha en verdipapirkonto (VPS-konto). Dersom du ikke har dette og ønsker å opprette en VPS-konto kan du sende en melding til oss via postkassen i nettbanken din. Du får enkelt tilgang til din VPS-konto via nettbanken til SpareBank 1 SR-Bank og får her en oversikt over beholdningen din. Ta kontakt på telefon 915 02002 for mer informasjon om denne tjenesten.


Bedrifter
For å kunne eie eller handle med norske verdipapir må bedriften ha en verdipapirkonto (VPS-konto). For å opprette VPS konto ta kontakt med kundesenteret på tlf 915 02002 eller gå innom en SpareBank 1 SR-Bank filial. Husk å ha med gyldig legitimasjon og gyldig kopi av firmaattest.

Hvis disponenten av VPS-kontoen til bedriften er nettbankskunde hos oss privat, kan vedkommende få tilgang til foretaket sin VPS konto via sin nettbank. Her vil man kunne se en oversikt over beholdning som står på VPS-kontoen, samt transaksjoner.

Ønsker man derimot å ta ut investormeldinger, årsoppgaver etc. må man logge seg på med brukernavn og passord. For å opprette denne tilgangen for første gang, ta kontakt med Verdipapirtjenester på telefon 915 02002 eller på e-post:dvt@sr-bank.no


Kontakt oss

Verdipapirservice:
90 14 30 88

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }