Lag og forening

Har du verv i et lag eller en forening? Vi tilbyr enkle og effektive bank- og forsikringsløsninger for lag og foreninger.  


Enklere bankhverdag for lag og foreninger

Ingen lag eller foreninger er like, men de fleste har noen grunnleggende bankbehov. Hos oss får dere blant annet:   

 • Nettbank og mobilbank for enkel tilgang i det daglige
 • Konto for inn- og utbetalinger 
 • Vipps for bedrifter 
 • Bankkort for innkjøp
 • Medlemsnett for administrasjon og fakturering av medlemmer
   

Se også

Ta betalt med Vipps
Vipps er perfekt enten du har en større bedrift eller driver innsamling til idrettslaget.

Start en Spleis
Nå kan du enkelt samle inn penger fra folk for å få noe stort til å skje!

Snakk med en bedriftsrådgiver

Også lag og foreninger har behov for forsikringer, finansiering og gode pensjonsordninger. Vi hjelper deg gjerne. 

LOfavør Forening 

Er ditt lag eller forening tilknyttet et LO-forbund? Da får dere ekstra fordeler hos oss.


Tips og råd til lag og foreninger

 • Vi tilbyr ulike løsninger for effektiv kontanthåndtering, avhengig av ditt lag eller forenings behov.

  Nattsafe

  Etter et arrangement er det gjerne penger i kassen fra billett- og kafésalg. Da er det greit å levere omsetningen av kontanter i bankens nattsafe. For å ta i bruk tjenesten må nattsafeavtale etableres med banken. Husk å bestille nattsafeposer/-bilag.

  Veksel

  På enkelte av våre kontor kan dere kjøpe veksel i myntrullveksler. Trenger bedriften din jevn tilgang på veksel kan dere inngå avtale direkte med Nokas. Les mer og inngå avtale på nokas.no. Skal dere holde et større arrangement med behov for mye veksel kan dette bestilles i banken. Husk å bestille i god tid før arrangementet da dette leveres av vår samarbeidspartner, NOKAS.

  Betalingsterminal

  Folk har i dag i liten grad kontanter i lommeboka, og Norge er i verdenstoppen på bruk av kort. En betalingsterminal gir mulighet for å betale med kort, og gir ofte økt salg. 

  Vipps for bedrifter

  Mobilbetaling med Vipps for bedrifter er perfekt enten du har en større bedrift eller driver innsamling til idrettslaget. 

   

 • Visa bankkort

  SpareBank 1 Visa bankkort for bedrifter egner seg til små eller større innkjøp der bedriftens konto skal belastes direkte. Denne typen kort er det gjerne kun noen få nøkkelpersoner som har bruk for, for eksempel daglig leder og økonomiansvarlig.

 • Det er mange lover og regler å holde styr på også innen lag og foreningsarbeidet. Et styreverv er personlig. Det medfører at det enkelte styremedlem personlig svarer for et mulig erstatningskrav som følge av utføring av oppgaver for foreningen. Derfor anbefaler vi styreansvarsforsikring også for styrer i lag og foreninger.

  Forsikring mot underslag dekker det direkte økonomiske tap laget eller foreningen kan påføres som følge av at det er begått straffbare handlinger etter alminnelig borgelig straffelov, og inkluderer underslag, tyveri, bedrageri, utroskap eller dokumentfalsk i forbindelse med lag og forening. For alle lag underlagt Norges Idrettsforbund (NIF) er det obligatorisk å ha tegnet underslagforsikring for alle som disponerer kontoer på vegne av laget eller foreningen.

 • Forsikringer

  Med riktige forsikringer på plass blir det enklere hvis noe uforutsett skulle skje. Eier foreningen klubbhus eller lignende må bygningsforsikring og forsikring av inventar og løsøre være på plass.

  Finansiering

  For at banken skal kunne behandle en lånesøknad må foreligge en del dokumenter:

  - Kopi av årsmøteprotokoll med vedtak om låneopptak. Det må være angitt lånebeløp, løpetid og formål for låneopptaket, samt hvilke sikkerheter som skal stilles som sikkerhet for lånet.
  - Skal det stilles sikkerhet i varelager, driftstilbehør og kundefordringer må laget/foreningen være registrert i foretaksregisteret.
  - Det må legges ved siste års regnskap, investeringsbudsjett og driftsbudsjett. 
  - Det er viktig at det er signaturberettige(te) som kan opptre på vegne av laget/foreningen i forbindelse med låneopptaket som signerer søknaden. 
  - Ved låneopptak kreves signatur i henhold til firmaattest.

  Når vi mottar forespørselen tar vi kontakt for å avtale et møte.

 • Dersom laget eller foreningen har ansatte er det krav om å tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring. Husk også reiseforsikring og underslagforsikring (obligatorisk dersom laget/foreningen er NIF-medlem).

  Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) forplikter også lag og foreninger til å sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Plikt til å ha tjenestepensjonsordning gjelder for lag og foreninger med:

  - Minst èn arbeidstaker uten eierinteresser som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  - Minst to arbeidstakere som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  - Arbeidstakere som samlet utfører arbeid som tilsvarer to årsverkArbeidstaker har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling.

 • Lag og foreninger har tilgang til mange løsninger som gjør det enklere å få inn fordringer fra medlemmer og leverandører.

  Send e-faktura eller papirfaktura

  I nettbanken er det enkelt å utstede elektronisk faktura (e-faktura) til bedrifter og organisasjoner som skal betale til foreningen. Skal dere sende regning til offentlig sektor er det et krav at denne sendes elektronisk. Med e-faktura vil foreningen få raskere distribusjon av fakturaer, og dermed raskere innbetaling, alltid korrekt faktura- og betalingsinformasjon og lavere porto og administrasjonskostnader. Fakturaprint er inkludert i tjenesten "Send eFaktura bedrift" slik at papirfaktura også kan sendes ut om nødvendig. Denne kan brukes til å fakturare medlemmene og andre privatpersoner. Det er gratis å ha tilgang til funksjonen. Gebyr belastes per genererte faktura i henhold til gjeldende prisliste.

  Inkassotjenesten - få inn pengene

  Noen ganger kan det være vanskelig å få inn pengene. Da er det greit å vite at foreningen også har tilgang til Inkassotjenesten gjennom nettbank bedrift. Med Inkassotjenesten sender du raskt og enkelt selv inkassovarsel og inkassobrev til kunder som ligger etter med betalingen. Tjenesten leveres av Conecto, som eies av SpareBank 1 Gruppen og er Norges fjerde største inkassoselskap. Tjenesten er gratis å opprette, du betaler kun for ved bruk av tjenesten. Conectos saksbehandlere følger opp kundene dine for å kreve inn utestående beløp. Løses ikke saken koster det deg ingen ting.