Betalingsforsikring for lån

Med betalingsforsikring blir lånet på kjøretøyet ditt nedbetalt hvis du skulle bli arbeidsledig eller syk over lengre tid.

Dekker nedbetaling av lånet ved sykdom.
Dekker nedbetaling av lånet ved arbeidsledighet eller permittering.
Gir trygghet for deg og familien.

Hva dekker betalingsforsikringen? 

Forsikringen gjelder for lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende i Norge, bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd. 

Forsikringen dekker månedlige lånekostnader (maks 15.000 kr) hvis du er: 

  • Minst 50 % sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende.
  • 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager sammenhengende.
  • Opphold på sykehus i minst 3 dager
    (gjelder kun selvstendig næringsdrivende).

Ved kritisk sykdom eller dødsfall innfris lånet til kjøretøyet ditt med inntil 1.000.000 kroner.


Hva koster betalingsforsikring? 

Pris på betalingsforsikring utgjør 7,7 % av terminbeløpet, og betales sammen med lånet.

Priseksempel: Betaler du 3000 kroner i måneden på billånet, utgjør betalingsforsikringen ca. 230 kroner hver måned.

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring? 

  • Du er folkeregisteret i Norge og medlem av norsk folketrygd.
  • Du er mellom 18 og 64 år.
  • Du er arbeidsfør og i heltidsarbeid (minst 16 timer per uke) eller er selvstendig næringsdrivende i Norge i minst 6 måneder.
  • Du kan ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med permittering, arbeidsledighet, sykdom eller sykemelding.

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår

Her kan du laste ned vilkårene som gjelder for deg som har kjøpt betalingsforsikring etter 1. april 2022.
 


Har du kjøpt betalingsforsikring før 1. april 2022, er dette vilkårene som gjelder for deg:
 

Hvordan kjøper jeg betalingsforsikring?

  Betalingsforsikring kjøper du samtidig som du søker om lån. Du kan også kjøpe betalingsforsikring tilknyttet til et lån du har hos oss allerede.

familie ikon

Har du blitt arbeidsledig eller syk?

Betalingsforsikring kjøpt etter 1.april 2022


Betalingsforsikring kjøpt før 1.april 2022


Spørsmål om forsikringen?

E-post: post@sr-bank.no

Telefon: 915 02002


Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.