Sykelønnsforsikring

Mange små og mellomstore bedrifter er sårbare når ansatte med høy lønn har langvarig sykefravær. Sykelønnsforsikringen gir utbetaling til bedriften for å dekke sykepenger til de ansatte.

ansatt i en bedrift med sykelønnsforsikring ligger syk i senga og taster på mobilen
Gir erstatning til bedriften for ansattes lønn over 6 G, ved sykemelding.
Er med på å gjøre bedriften attraktiv for høyt lønnede ansatte.
Viktig for rekruttering, da mange ofte krever full sykelønn.

Hva dekker sykelønnsforsikringen?

Folketrygden dekker kun sykepenger for lønn inntil 6 G. Sykelønnsforsikringen sikrer den ansatte full lønn ved sykemelding. Utbetalingene går til bedriften, som utbetaler sykelønnen til den ansatte.

syk mann ligger på sofaen å leser en bok
Dekninger Sykelønnsforsikring
Dekker differansen mellom 6 G og den ansattes lønn*

Ventetid
 
Karenstid (ventetid før utbetalingen starter) 16, 30, 60 eller 90 dager

*Når den ansatte blir minst 50 % sykemeldt (maksimalt i 365 dager)


Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede sykelønnsforsikring hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for din bedrift.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter bedriftens behov.

Hva er IPID?

 

Hvilke ansatte kan vi forsikre? 

Ansatte som kan forsikres må være:

  • under 67 år
  • medlem av Folketrygden og ha krav på sykepenger fra NAV
  • 100 % arbeidsdyktige når de forsikres
  • ha høyere lønn enn 6 G

Hvis bedriften har yrkesskadeforsikring og minst 5 ansatte kan dere utvide med sykelønnsforsikring. Dere kan forsikre både heltidsansatte, deltidsansatte, lærlinger og andre midlertidig ansatte. Vi trenger navneliste på de som skal forsikres. Forsikringen opphører når den ansatte fyller 67 år.

person som ligger i seng med sykelønnsforsikring

Har du ansatte som har blitt sykemeldt?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.