• Hos oss kan du velge mellom aksjer, aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

  Aksje: Handler du en aksje i et selskap, kjøper du faktisk en liten bit av dette selskapet. Hvis selskapet gjør det bra, vil verdien av aksjen stige fordi selskapet blir mer verdt. Da blir din bit verdt mer enn det du kjøpte den for. Verdien kan også synke hvis selskapet går dårlig.

  Aksjefond: I et fond eier du mange små biter av flere selskaper samtidig. Du tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger. Hvis ett av selskapene i fondet går dårlig er det ikke sikkert du merker så mye til det, for de andre selskapene kan samtidig gjøre det bra. Det er veldig liten sjanse for at alle selskapene skal gå dårlig samtidig.

  Rentefond: Istedenfor å eie aksjer, låner du bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet. I et rentefond tjener man ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar spareform fordi risikoen er lav.

  Kombinasjonsfond: En kombinasjon av aksjefond og rentefond satt sammen til et produkt. Et kombifond kan for eksempel investere halvparten av pengene i rentefond og halvparten i aksjer. Fondet har da en 50/50 fordeling.

  Hos oss kan du velge mellom aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

  Aksjefond
  Et aksjefond investerer i flere forskjellige aksjer, som gjør at du indirekte blir medeier i ulike børsnoterte selskaper. Dette reduserer risikoen betydelig sammenlignet med kjøp av enkeltaksjer. Gjennom å investere i aksjemarkedet kan du likevel forvente høyere avkastning enn om du kjøper rentefond eller sparer på konto. 

  Aksjefond har mandater som bestemmer hvor og i hva fondet kan investere. Bransjefond investere i selskaper innen én bransje, for eksempel eiendom. Utviklingen styres i stor grad av hvordan det går i den aktuelle bransjen. Geografiske fond investerer i selskaper i forhold til hvor de er børsnotert. Det kan være landfond, som SR-Bank Norge, eller bredere fond som SR-Bank Utbytte eller SR-Bank Verden. 

  Aksjefond bør du kjøpe innenfor aksjesparekonto. Da kan du kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten. Les mer og opprett aksjesparekonto. 

  Rentefond 
  Et rentefond investerer i rentebærende papirer som obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Papirene er som regel utstedt eller garantert av stat, kommuner, banker eller større industriselskaper, og innebærer lav risiko. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond faller under kategorien rentefond.

  • Pengemarkedsfond 
   Et pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, det vil si sertifikater og obligasjoner, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Du tar litt høyere risiko ved å kjøpe andeler i et pengemarkedsfond enn om du sparer på konto. Samtidig er risikoen lavere enn i både obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.
  • Obligasjonsfond 
   Et obligasjonsfond er et rentefond som investerer i ulike gjeldspapirer. En obligasjon er et bevis på at man har lånt bort penger, og obligasjonen angir renten på lånet og når lånet forfaller. Å utstede obligasjoner er en effektiv måte for stater, kommuner eller store selskaper å låne penger av mange ulike kreditorer på én gang. Du tar litt høyere risiko ved å kjøpe andeler i et obligasjonsfond enn om du sparer på konto eller i et pengemarkedsfond. Samtidig er risikoen lavere enn i kombinasjonsfond og vesentlig lavere enn i aksjefond. 


  Kombinasjonsfond 
  Et kombinasjonsfond investerer i både aksjer og renter. Fordelingen mellom aksjer og renter varierer mellom ulike fond, og kan også variere over tid i samme fond. Kombinasjonsfond gir høyere forventet avkastning enn om du kjøper et rent rentefond eller sparer på konto, samtidig som renteandelen begrenser verdisvingningene i fondet. 

  Her finner du en komplett oversikt over våre fond