Hvilke fondstyper kan jeg velge mellom?

Du kan velge mellom aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

Aksjefond: Et aksjefond består av eierandeler i flere børsnoterte selskaper. Dette betyr at du ved å spare i et aksjefond indirekte eier aksjer i de ulike selskapene som fondet har investert i. Du tjener penger hvis den samlede verdien av selskapene i fondet stiger. Aksjefond passer for deg som ønsker høy avkastning, skal spare i 10 år eller mer, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

Aksjefond kan være indeksfond eller aktivt forvaltede fond. Her kan du lese mer om forskjellen på aktivt forvaltet fond og fond som følger en index

Rentefond: Ved å spare i rentefond låner du i praksis bort pengene dine til flere selskaper. Du tjener penger på renten som selskapene betaler på lånet. I et rentefond tjener man ikke like mye som i et aksjefond, men det er en mer forutsigbar spareform fordi risikioen er lav.

Kombinasjonsfond: Et kombinasjonsfond består av både aksjefond og rentefond. Fondet passer for deg som ønsker å tilpasse hvor stor risiko du ønsker å ta. Jo høyere aksjeandel kombinasjonsfondet har, jo høyere er forventet verdistigning på sparepengene. Kombinasjonsfond som har mer enn 80 prosent aksjeandel kan du kjøpe innenfor aksjesparekonto, hvis ikke kjøpes det i den ordinære fondsløsningen.

Se også:
Hva er indeksfond?
Oversikt over alle fond vi tilbyr.
Hva er forskjellen på fond og aksjer?

 

ODIN aksje (aksjefond)

100 % aksjer. For deg som ønsker høy avkastning, og tåler at sparepengene svinger i verdi.

ODIN rente (rentefond)

100 % renter. For deg som vil unngå store svingninger, men likevel ønsker høyere avkastning enn på konto.

ODIN horisont (kombinasjonsfond)

75 % aksjer og 25 % renter. For deg som forventer høy avkastning, men ønsker å ta noe mindre risiko enn i et aksjefond.

ODIN flex (kombinasjonsfond)

50 % aksjer og 50 % renter. For deg som ønsker en balansert tilnærming, med halvparten aksjer og resten i renter.

ODIN konservativ (kombinasjonsfond)

25 % aksjer og 75 % renter. For deg som er forsiktig, men samtidig ønsker høyere avkastning enn på konto.


Hos oss kan du velge mellom aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. 

Aksjefond
Et aksjefond investerer i flere forskjellige aksjer, som gjør at du indirekte blir medeier i ulike børsnoterte selskaper. Dette reduserer risikoen betydelig sammenlignet med kjøp av enkeltaksjer. Gjennom å investere i aksjemarkedet kan du likevel forvente høyere avkastning enn om du kjøper rentefond eller sparer på konto. 

Aksjefond har mandater som bestemmer hvor og i hva fondet kan investere. Bransjefond investere i selskaper innen én bransje, for eksempel eiendom. Utviklingen styres i stor grad av hvordan det går i den aktuelle bransjen. Geografiske fond investerer i selskaper i forhold til hvor de er børsnotert. Det kan være landfond, som SR-Bank Norge, eller bredere fond som SR-Bank Utbytte eller SR-Bank Verden. 

Aksjefond bør du kjøpe innenfor aksjesparekonto. Da kan du kjøpe og selge fondsandeler med utsatt skatt på gevinsten. Les mer og opprett aksjesparekonto. 

Rentefond 
Et rentefond investerer i rentebærende papirer som obligasjoner, sertifikater og bankinnskudd. Papirene er som regel utstedt eller garantert av stat, kommuner, banker eller større industriselskaper, og innebærer lav risiko. Både pengemarkedsfond og obligasjonsfond faller under kategorien rentefond.

  • Pengemarkedsfond 
    Et pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, det vil si sertifikater og obligasjoner, som med en fellesbetegnelse kalles pengemarkedsinstrumenter. Du tar litt høyere risiko ved å kjøpe andeler i et pengemarkedsfond enn om du sparer på konto. Samtidig er risikoen lavere enn i både obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.
  • Obligasjonsfond 
    Et obligasjonsfond er et rentefond som investerer i ulike gjeldspapirer. En obligasjon er et bevis på at man har lånt bort penger, og obligasjonen angir renten på lånet og når lånet forfaller. Å utstede obligasjoner er en effektiv måte for stater, kommuner eller store selskaper å låne penger av mange ulike kreditorer på én gang. Du tar litt høyere risiko ved å kjøpe andeler i et obligasjonsfond enn om du sparer på konto eller i et pengemarkedsfond. Samtidig er risikoen lavere enn i kombinasjonsfond og vesentlig lavere enn i aksjefond. 


Kombinasjonsfond 
Et kombinasjonsfond investerer i både aksjer og renter. Fordelingen mellom aksjer og renter varierer mellom ulike fond, og kan også variere over tid i samme fond. Kombinasjonsfond gir høyere forventet avkastning enn om du kjøper et rent rentefond eller sparer på konto, samtidig som renteandelen begrenser verdisvingningene i fondet. 

Her finner du en komplett oversikt over våre fond