Om SpareBank 1 Forsikring

Vi er Norges raskest voksende pensjonsselskap med de mest fornøyde pensjonskundene.

Wenche Seljeseth SpareBank 1 Forsikring

Administrerende direktør Wenche Seljeseth

Vår historie

I 1929 ble SpareBank 1 Forsikring etablert under navnet Livsforsikringsaktieselskapet Samvirke. SpareBank 1 Forsikring er en sammenslutning av flere fusjoner og fikk sitt nåværende navn i 2013. 
 

Kunder og produkter

Kundene våre er både bedriftskunder og privatkunder, og vi tilbyr hovedsakelig innskuddsbasert tjenestepensjon, kollektive uføredekninger og privat pensjonssparing. Sammen med SpareBank 1 Gruppen understøtter vi LO-forbundene med deres medlemmer og foreninger.
 

Solide eiere og stort distribusjonsnettverk

Vi har solide eiere med et stort distribusjonsnettverk gjennom SpareBank 1-bankene. Samtidig er vi et lite og smidig selskap med 150 engasjerte ansatte som brenner for å gi deg best mulig pensjon på en bærekraftig måte. 

 

Les mer om SpareBank 1-alliansen

Årsrapport for SpareBank 1 Forsikring

Likestilling og likelønn

I SpareBank 1 Forsikring er vi stolte av hvordan vi jobber med likestilling og likelønn. Vi har likelønn blant ansatte som følger lønnsregulativet. Per 31.12.2023  hadde kvinner 101 % av menns lønn.

Kjønnsfordelingen i selskapet er også jevn, med 55 % kvinner og 45 % menn (per 31.12.2023).

Likelønn er et av hovedprinsippene i vår godtgjørelsesordning.

Her finner du mer informasjon om hvordan vi jobber med lønn og lønnsutvikling (pdf). 

Likestilling
- andel kvinner
2023 2022 2021 2020 2019 Mål fra 2023
Styre 43 % 29 % 14 % 14 % 29 % 50 %
Ledergruppe 50 % 50 % 40 % 44 % 47 % 50 %
Mellomledere 53 % 58 % - - - 50 %
Totalt i selskapet 55 % 55 % 51 % 52 % 52 % 50 %
Likelønn 2023 2022 2021 2020 2019 Mål fra 2023
Kvinners andel av
menns lønn i %
101 % 101 % 104 % 102 % 99 % 100 %

Selskapsinformasjon

Forretningsadresse Calmeyers gate 5, 0183 Oslo
Postadresse Postboks 340 Sentrum, 0101 Oslo
Telefonnummer (+47) 21 02 50 50
Foretaksregister Brønnøysundregistrene,
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer 915 651 321
Tillatelse Selskapene har konsesjon fra Finansdepartmentet til å drive forsikringsvirksomhet,
og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90

Er du ikke fornøyd med oss?

Det er viktig at du er fornøyd med å være kunde hos oss. Hvis noe ikke er som det skal, setter vi pris på at du forteller det til oss. 

Alle klager til selskapet skal behandles og rapporteres etter Finanstilsynet retningslinjer for klagebehandling i bank-, finans-, forsikrings- og verdipapirvirksomhet. Formålet med retningslinjene er å sikre tilstrekkelig forbrukervern gjennom å sikre:

  • Klare krav til selskapet sin organisering av klagebehandlingen
  • Krav om rettledning til klagere
  • Krav til rutiner for å svare personen som klager
  • Krav til å harmonisere klagebehandlingen

SpareBank 1 Forsikring har utpekt ansvarlige klagebehandlere i alle avdelinger med direkte kundekontakt. Disse skal bidra til at selskapet håndterer alle kundeklager i tråd med de retningslinjene vi er pålagt og på best mulig måte. Som kunde kan du regne med å få svar innen to uker, som er normal behandlingstid hos oss. Dersom vi trenger litt lengre tid, får du beskjed om årsaken og når du kan forvente et begrunnet svar.

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }