Landbruksforsikringer

Driver du innen landbruket, trenger du fleksible forsikringsløsninger som er tilpasset deg, familien og gårdsdriften - både næring og privat.

 

Forsikringene du må, bør og kan ha

Enten du driver stort eller lite, innen plante- eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for forsikringer som kan tilpasses arbeidet som utføres på gården, og hva slags driftsbygninger, eiendeler og utstyr du eier. Personalforsikringene sikrer både deg, familien din og dine ansatte. 


Gjør gården til et tryggere sted

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker, og vi er opptatt av bidra til å redusere antallet uønskede hendelser. Det er du som eier og driver av gården som er ansvarlig for skadeforebygging. Med informasjon og tips håper vi å bidra til å gjøre gården til et tryggere sted for både dere og dyrene som lever der. 

For å lykkes med skadeforebyggende arbeid er det viktig med systematisk oppfølgning av helse, miljø og sikkerhet, og jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak mot spesielt brann. 
 

Har du hatt uhell eller skade på gården?