Landbruksforsikring

Driver du innen landbruk, trenger du fleksible forsikringer som er tilpasset deg, familien og gårdsdriften - både for næringen og privat.
 

Forsikre familien, dyrene og gården din

Å forsikre gården kan være en omfattende prosess. Mange av våre landbruksrådgivere driver selv gård, og kjenner landbruket godt. Sammen finner vi de beste løsningene for at du skal lykkes.

Video placeholder image

Skadeforsikringer

Driftsbygning
Landbruksbygg og driftsbygninger.
Arbeidsmaskin
Traktorer og andre arbeidsmaskiner.
Produksjonsdyr
Slaktedyr og produksjonsdyr.
Driftsløsøre
Landbruksutstyr, redskap og små maskiner.
Planteproduksjon
Planteproduksjon på friland.
Avlingsskade
Høstet avling, varer og innsatsmidler.
Miljøforsikring
Miljøansvar etter naturmangfoldloven.
Cyberforsikring
Hjelp fra IT-eksperter ved dataangrep.

Personalforsikringer

Ulykkesforsikring
Ulykker som kan skje deg og familien din.
Gruppelivsforsikring
Økonomisk hjelp hvis noen dør.
Yrkesskadeforsikring
Lovpålagt for heltids- og deltidsansatte.
Helseforsikring
Trygg og rask behandling i privat helsevesen.

Forsikringene du må, bør og kan ha

Enten du driver stort eller lite, innen plante- eller husdyrproduksjon, vil du ha behov for skreddersydde forsikringer. Våre landbruksforsikringer kan tilpasses det arbeidet du utfører på gården, de typer driftsbygninger, eiendeler, maskiner og utstyr du eier. 

Personalforsikringene sikrer både deg, familien din og dine ansatte. 


Gjør gården til et tryggere sted

Landbruket er dessverre utsatt for mange skader og ulykker, og vi er opptatt av bidra til å redusere antallet uønskede hendelser. Det er du som eier og driver av gården som er ansvarlig for skadeforebygging. Med informasjon, tips og løsninger håper vi å bidra til å gjøre gården til et tryggere sted for både dere og dyrene som lever der. 

For å lykkes med skadeforebyggende arbeid er det viktig med systematisk oppfølgning av helse, miljø og sikkerhet, og jobbe aktivt med skadeforebyggende tiltak mot spesielt brann.
 

Har du hatt uhell eller skade på gården?Hva lurer andre på?