Norges mest fornøyde tjenestepensjonskunder - igjen!


SpareBank 1 Forsikring har Norges mest fornøyde tjenestepensjonskunder og er selskapet med best image. Det viser Aalund BedriftsPensjonsbarometer 2020, Norges største kundeundersøkelse for bedriftspensjon.

Jeg er kjempefornøyd! Årets Aalund undersøkelse gir oss nok en gang svært gledelige resultater. I tillegg til å ha de mest fornøyde tjenestepensjonskundene og det beste imaget, har vi de mest lojale storkundene. At vi sammen med våre distributører klarer å kombinere dette med den sterkeste veksten i markedsandel siste fem år, gjør meg både stolt og glad, sier en strålende fornøyd administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring AS, Wenche Seljeseth.

 

Best i klassen

Årets undersøkelse viser at SpareBank 1 er best eller nest best på 14 av 16 temaer. I kategorien "tilfredshet" er kundene bedt om å svare på 16 spørsmål om ulike temaer ved kundeforholdet til tjenestepensjonsleverandøren sin. Kundene har gradert hvor fornøyde de er på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. Med en snittscore på 4,09 er SpareBank 1 klart best når vi ser på den samlede tilfredsheten for alle 16 temaer. Brytes undersøkelsene ned til hvert enkelt tema, så ser vi at SpareBank 1 scorer best eller nest best på 14 av 16 temaer.

 


SpareBank 1 scorer best eller nest best på disse 14 temaene:

1. Evne til å sette seg inn i bedriftens situasjon

2. Rådgivning av beslutningstaker

3. Informasjon om nye produkter og ytelser

4. Support og veiledning til administrering av avtalen

5. Support til rådgivning av medarbeidere

6. Oppfølging på forespørsler

7. Løpende orientering til medarbeidere

8. Generell service overfor deg som beslutningstaker

9. Selvbetjeningsmulighetene i nettløsningen for pensjon

10. Ekspedisjonstid ved henvendelser

11. Forståeligheten av avtaledokumenter og oversikter

12. Forståeligheten av annen kommunikasjon

13. Evne til å synliggjøre pensjonsordningen som et ansattgode

14. Oppnådd avkastning

 

- Her er det mye å være stolt over! Spesielt gøy er det å se at våre selvbetjeningsmuligheter i nettløsningen troner på toppen for andre år på rad. Vi har ambisjon om at våre digitale løsninger skal være enkle å bruke og gjøre kundene mest mulig selvbetjente. Det er derfor veldig gøy å se at vi er best i klassen, forteller Wenche.

Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlige for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. 

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for bedriftspensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene. Aalund.noBest image og lojale storkunder

SpareBank 1 har også markedets beste image som pensjonsleverandør uansett bedriftsstørrelse. - I fjor delte vi førsteplassen med Gjensidige, og lå på tredjeplass i segmentet 50+ ansatte. Det er derfor artig å se at vi har inntatt førsteplassen alene og har beste image uansett bedriftsstørrelse, sier Wenche.

God image forklares som:

- Godt omdømme

- Er kundeorientert

- Nyskapende/innovativ

- Førende på rådgivning

- Samfunnsansvarlig

- Bærekraftige investeringer

- God balanse mellom administrasjonsomkostninger og leveranse

Aalund BedriftsPensjonsbarometer

  • Norges største kundeundersøkelse for bedriftspensjon
  • Gjennomført årlig siden i 2006
  • Omfatter 1.500 tilfeldig utvalgte virksomheter
  • Telefonintervju med hovedansvarlig for tjenestepensjon