Kundeundersøkelsene fra EPSI og Aalund:
De mest fornøyde pensjonskundene

Både EPSI sin kundeundersøkelse og Aalunds Bedriftspensjonsbarometer viser det samme: SpareBank 1 sine pensjonskunder er de mest fornøyde.

EPSI og Aalunds Bedriftspensjonsbarometer. De mest fornøyde pensjonskundene

Tusen takk for tilliten!

– Vi sender en stor takk til alle kundene våre. At dere har gitt oss så gode tilbakemeldinger er utrolig inspirerende, sier pensjonsspesialistene i SpareBank 1 Østlandet. Fra venstre: Arve Østgaard Heibo, Jan-Inge Stene, Marit Hellerud, Per-Arne Lindberg, Morten Dregler og Anette Opsand Hanssen.

Best i klassen

I følge kundene i EPSI-undersøkelsen fremstår SpareBank 1 som et pålitelig selskap som forvalter deres pensjon på en ansvarlig måte. Videre kommenterer kundene at SpareBank 1 har gode digitale løsninger og er jevnt over et pensjonsselskap det er enkelt å ha med å gjøre.  

Best på det viktigste for kundene

Aalund Bedriftspensjonsbarometer sin årlige undersøkelse kartlegger om tjenestepensjonskundene i Norge er fornøyde eller ikke. Undersøkelsen måler følgende parametre:

Tilfredshet – er kundene tilfredse?
Image – hvordan man blir oppfattet av kundene?
Lojalitet – fremtidig adferd hos kundene. Blir de eller vil de skifte pensjonsleverandør?

– Aalund har analysert hvilke parametre som er viktigst for samlet tilfredshet, og SpareBank 1 scorer aller best der det er viktigst å være best: Evne til å sette seg inn i bedriftens situasjon, generell service overfor deg som beslutningstaker og rådgivning av beslutningstaker. Dette viser at SpareBank 1 har noen av de beste pensjonsrådgiverne i landet, sier en stolt Åse Blomkvist, leder av Salg og distribusjon i SpareBank 1 Forsikring.

Aalund Bedriftspensjonsbarometer
  • Norges største kundeundersøkelse for tjenestepensjon. 
  • Den eneste kundetilfredshetsundersøkelsen innen tjenestepensjon i Norge som ikke er bestilt av en av leverandørene.
  • Gjennomført årlig siden i 2006.
  • Telefonintervju med hovedansvarlig for tjenestepensjon. Det er omlag 1100 bedrifter som har blitt intervjuet i årets undersøkelse. 

For mer informasjon se aalund.com/nb/

EPSI Rating 
  • Leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser. 
  • Undersøkelsen gir svar på hvilke områder som skaper kundetilfredshet og lojalitet.
  • Gjennomført årlig siden i 2004.
  • 935 dybdeintervjuer er gjennomført i årets undersøkelse.
  • Det er ansatte som har tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i privat sektor, som har blitt intervjuet.

For mer informasjon se epsi-norway.org

KUNDECASE
Hva er viktigst ved valg av pensjonsleverandør?

– Det var viktig for oss å finne en samarbeidspartner som er god på informasjon, og som er tilgjengelig både for oss som arbeidsgiver og for våre ansatte, sier daglig leder Marianne M. Svartnes i Ellingard Gruppen.

FOTO: Daglig leder Marianne M. Svartnes i Ellingard Gruppen.

Tusen takk for tilliten!

– Dette er så stas! Vi er stolte og ydmyke og hilser til våre kunder ved å si tusen takk for tilliten. Vi lover å gi alt for å ta vare på den, jubler Åse Blomkvist, leder av Salg og distribusjon i SpareBank 1 Forsikring. 

For femte året på rad viser Aalund Bedriftspensjonsbarometer at vi ligger på toppen av kundetilfredshet. EPSI-undersøkelsen viser at også ansatte med tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver i privat sektor, gir oss høyest score.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }