Koronavirus og forsikring

Informasjon, spørsmål og svar om koronaviruset, for privatpersoner og bedrifter.

Denne siden er sist oppdatert 01.08.2020 kl. 09:00

På grunn av svært stor pågang på telefon, oppfordrer vi alle til å lese følgende informasjon før du kontakter oss angående koronaviruset.

 

Bedrift? Se spørsmål og svar her

 

Leter du etter spesifikk informasjon?
Du kan søke etter spesifikk tekst ved å trykke Ctrl+F (på PC) og skrive inn søketeksten.

Hva dekker reiseforsikringen?

Utenriksdepartementet oppdaterer listen over land de fraråder reiser til hver 14. dag. Vi anbefaler deg å følge med. Her finner du landlisten og reiseråd fra UD, og her er oversikten fra FHI med kart.

 

Jeg oppholder meg i et land som har gått fra grønt til rødt. Hva gjør jeg og hva jeg har krav på?

Om landet eller området du har reist til endres fra grønt til rødt av UD mens du fortsatt er der, så gjelder reiseforsikringen din fortsatt. Dette så fremt du bestilte reisen da landet var grønt, enten den korte perioden nå i sommer, eller før 12. mars i år.

Om du ikke ønsker å vente med hjemreise til du har returbillett hjem, så kontakt ditt flyselskap for å booke om billetten. Dersom UD ikke har beordret evakuering, men du vil hjem før din planlagte/bestilte returbillett, må du dekke kostnadene selv. Dersom UD har beordret evakuering, dekker reiseforsikringen eventuelle merkostnader for å fremskynde hjemreisetidspunktet.

Var landet grønt ved utreise gjelder din reiseforsikring fullt ut, og skulle det skje noe med deg relatert til korona, vil forsikringen dekke hjelp som normalt inntil du har kommet hjem.

Jeg er i et rødt land og har fått evakueringsråd fra lokale myndigheter, men ikke av UD

Vi forholder oss til UD, og hvis de beordrer evakuering vil dette være dekket av forsikringen. Om UD ikke beordrer evakuering, men du vil hjem tidligere, må du dekke dette selv. Dette er en av risikoene reisende tar så lenge smittesituasjonen er så usikker som den er nå.

Jeg har bestilt reise til et land som er endret fra grønt til rødt. Hva gjør jeg nå?

Har du kjøpt reise til et land eller område som endres fra grønt til rødt før avreisetidspunktet ditt, så dekker vi avbestilling av reisen. Dette så fremt du har bestilt reisen da landet var grønt, enten den korte perioden nå i sommer, eller før 12. mars. Du må først henvende deg til flyselskapet eller din reisearrangør for å få klarhet i hva de refunderer – før du melder sak til oss. Husk å sende oss dokumentasjon fra flyselskap eller reisearrangør.

Jeg har reist til et rødt land, men bestilte billetten da landet var grønt. Hva dekker reiseforsikringen da?

I dette tilfelle vil du være dekket for ordinære hendelser, men ikke for hendelser relatert til korona. Dette gjelder foreløpig frem til 27. august, og vi ber deg sjekke vilkårene i din avtale med oss om hva som gjelder for deg etter denne datoen.

Jeg har reist til et rødt land, og bestilte reisen da landet var rødt. Hva dekker reiseforsikringen da?

I dette tilfelle vil du være dekket for ordinære hendelser, men ikke for hendelser relatert til korona. Dette gjelder foreløpig frem til 27. august, og vi ber deg sjekke vilkårene i din avtale med oss om hva som gjelder for deg etter denne datoen.  

Jeg har lyst til å reise til utlandet i sommer, men er usikker. Hva bør jeg gjøre?

Vi kan ikke nekte deg å reise, men vi oppfordrer deg til å gjøre en grundig vurdering av situasjonen i landet du skal til før du bestiller, selv om landet er grønt i dag. Husk at om du bestiller reise til et rødt land, som UD advarer mot å dra til, så vil reiseforsikringen din ha en del begrensninger. Du har ikke dekning for avbestilling eller hendelser relatert til korona.  

Du må være klar over at smittesituasjonen kan endre seg fort, som det gjorde for eksempel i Spania, og i tillegg kan kapasiteten på lokalt helsevesen være dårligere enn normalt. Da blir det vanskeligere for oss å hjelpe deg om noe skulle skje. Du vet heller ikke sikkert hva som faktisk møter deg når du ankommer din destinasjon. Vi oppfordrer deg derfor også til å sette deg godt inn i lokale bestemmelser og karanteregler.

Dekker dere fortsatt avbestilling til land i EØS/Schengen-området?
Vi dekker avbestilling av reiser til land som fortsatt har reiseråd, der reisen skulle skjedd frem til og med 27. august. Reisen må være bestilt da landet var grønt, enten den korte perioden nå i sommer, eller før 12. mars i år. Reiserådene til UD kan forandre seg raskt, og vi endrer også våre avbestillingsfrister når UD forandrer reiserådene.

Etter 27. august gjelder ikke reiseforsikringen på ordinære hendelser i røde land, og du vil reise på egen risiko.

NB! Det er per i dag noen forskjeller i vilkårene blant våre kunder, så vi anbefaler deg å se grundig gjennom vilkårene i din forsikringsavtale. Planlegger du utreise før denne datoen, men reisen din varer lenger enn 27. august, så er du dekket for ordinære hendelser kun frem til og med 27. august, men ikke etter denne datoen. Reiser du til et rødt land får du ikke dekket avbestilling, hverken før eller etter 27. august. Du får heller ikke hjelp om UD beordrer evakuering eller om noe relatert til korona skulle skje deg.

Jeg har meldt en reisesak til dere. Når får jeg svar?

Det er veldig mange som trenger hjelp fra oss i Fremtind Forsikring akkurat nå. Det kan derfor ta svært lang tid før vi får sett på saken din, men det betyr ikke at vi har glemt deg. Vi ber derfor om at du ikke purrer på saken din, verken på telefon eller e-post. Da får vi tid til å behandle flere saker – også din.

Du må alltid først ta kontakt med flyselskap, hotell, reisearrangør eller liknende for å få vite hvor mye av pengene dine du får igjen, før du melder saken din til oss.

Like UD-vilkår for alle i Fremtind i sommer
Fremtind Forsikring eies av Sparebank 1 og DNB, og det er vi som leverer forsikringen din. Kundene våre har kjøpt reiseforsikringen sin fra ulike steder, og de kan derfor ha litt ulik reiseforsikring når det gjelder land som UD fraråder reise til. I sommer gir vi likevel alle kunder den samme og beste dekningen på dette punktet fram til 27. august. Etter dette gjelder ikke reiseforsikringen på ordinære hendelser i røde land, og du vil reise på egen risiko.

NB! Det er per i dag noen forskjeller i vilkårene blant våre kunder, så vi anbefaler deg å se grundig gjennom vilkårene i din forsikringsavtale. Planlegger du utreise før denne datoen, men reisen din varer lenger enn 27. august, så er du dekket for ordinære hendelser kun frem til og med 27. august, men ikke etter denne datoen. Reiser du til et rødt land får du ikke dekket avbestilling, hverken før eller etter 27. august, ei heller får du hjelp om UD beordrer evakuering eller om noe relatert til korona skulle skje deg.

Hvilke avbestillinger dekker dere i Norden og i Europa

  • Hovedregelen er at vi dekker avbestillinger til områder der UD har gitt reiseråd, eller hvis reisen din påvirkes av lokale restriksjoner på innreise, frem til 27. august. Du må selv sette deg inn i disse restriksjonene.
  • Vi dekker ikke avbestilling til områder hvor UDs reiseråd ikke lenger gjelder.
  • Listen over land som UD fraråder reise til kan endre seg raskt og ofte i sommer. Du må derfor selv sette deg inn i hvilke land dette gjelder før du eventuelt bestiller en ny reiser, eller hvis du vurderer å  avbestille en reise du allerede har kjøpt.
  • Bruk FHI sin oversikt (scroll ned på siden) for å se hvilke land som er merket med grønt, og som dermed ikke har reiseråd fra UD. Siden oppdateres kontinuerlig. Reiserådene fra UD finner du her.

Dekker dere avbestillinger i Norge?
Innføres reiseråd fra Folkehelseinstituttet (FHI) til området du skal reise til i Norge dekkes avbestilling. Merk at reisen må være bestilt før reiseråd innføres og reise og opphold må være i tidsperioden FHI har gjeldende reiseråd.

Hva dekker reiseforsikringen i Norge?
Reiseforsikringen dekker vanlige hendelser som for eksempel tyveri, akutt sykdom, ulykker, alvorlige hendelser som dødsfall i nærmeste familie, og brann/skade på bopel.

Jobbreiser i Norden
Fra 1. juni er det igjen mulig å dra på jobbreiser i hele Norden. Reiseforsikringen du har gjennom arbeidsgiver vil gjelde på slike reiser fra denne datoen. Du må likevel fortsatt ta samme hensyn som ved private reiser (se mer info øverst på siden).

Dette må du gjøre før du melder sak til Fremtind
Har du avbestilt reisen din? Eller er den kansellert eller innstilt? Vi kan dessverre ikke behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller liknende.

MERK! Reisen din må være bestilt før 12. mars for at du skal kunne søke oss om erstatning.

Vi kan behandle saken din raskere hvis du følger det som står i denne listen:

1)     Du skal alltid først avbestille reisen din hosflyselskap, turoperatør, hotell eller liknende.

2)     Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen, som viser hvor mye penger du får tilbake.

3)     Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftlig bekreftelse fra flyselskap, hotell e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen.

4)     Nå kan du melde saken din til oss.

5)      Dette er dokumentasjonen vi trenger for å behandle saken din:

  • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende.
  • Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotell eller liknende.
  • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
  • Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening.
Hva er avbestillingsforsikring?

Avbestillingsforsikring er en dekning du har gjennom reiseforsikringen din eller reiseforsikringen du har gjennom ditt MasterCard. Den gir deg reiseomkostningene tilbake dersom det skulle oppstå noe uforventet i forkant av reisen.

Les mer om avbestillingsforsikring


meld skade flamme

Trenger du å avbestille en reise?


Hva lurer andre på?