SpareBank 1 
Alt-i-ett

Inspirert av proffene!
Med Alt-i-ett får du en smart og komplett fondsløsning, hvor vi passer på sparingen din.

Velg din plan, så fikser vi resten.

Inspirert av proffene! Velg din alt-i-ett-plan

Alt-i-ett passer for deg som vil...

Hjerteikon

... få sparepengene dine til å vokse i verdi.

Paraply ikon

...la våre forvaltere gjøre jobben, slik at du slipper.

bors-ikon-pos

... velge risiko selv.

Jente strekker henda i været etter å ha lest om alt-i-ett

Én fondsløsning, mange fond

Gjennom Alt-i-ett sparer du i flere av våre fond, og blir deleier i kjente og solide selskaper over hele verden.

Vi bruker forskjellige investeringsstrategier for å spre sparingen din mellom ulike fond, geografier og bransjer. På denne måten sprer du risikoen og slipper å legge alle eggene i samme kurv.

Vi passer på sparingen din – helt automatisk

Når du har valgt din Alt-i-ett-plan, kan du lene deg tilbake og la oss fikse resten.

Vi tar ansvar for at pengene dine blir forvaltet profesjonelt. Det innebærer blant annet å passe på at balansen mellom aksjefond og rentefond i planen er den samme i hele spareperioden. Dette kalles for rebalansering. Enkelt forklart betyr det at vi kjøper lavt og selger høyt – helt automatisk.

Målet er å gi deg best mulig avkastning ut ifra planen du velger, og risikoen du ønsker å ta.

Mann som smiler med armene i kors som tenker på alt-i-ett
Dame i sofa med pc på fanget leser om alt-i-ett

Indeksfond og aktivt forvaltede fond i ett og samme produkt

I alle Alt-i-ett-planene finner du en kombinasjon av indeksfond og aktivt forvaltede fond. Indeksfond er inkludert for å spre sparingen din i mange selskaper og gi en lavere forvaltningskostnad. Aktivt forvaltede fond er inkludert slik at vi kan ta ansvarlige valg for sparingen din – i det vi mener er de aller beste selskapene. 

Inspirert av proffene

Alt-i-ett er inspirert av måten profesjonelle investorer setter sammen sin fondssparing på.

Proffene gjør som regel tre ting:

  1. Benytter både aksjer og renter i porteføljen sin.
  2. Sprer investeringene på flere fond, både i indeksfond og aktivt forvaltede fond, på tvers av geografi og bransjer.
  3. Rebalanserer, for å passe på at balansen mellom aksjefond og rentefond er lik gjennom hele spareperioden.

Flere har kanskje verken tid eller kunnskap til å gjøre dette selv. Derfor får du alt dette i Alt-i-ett – fondsløsningen hvor vi passer på sparingen din. 

Hva lurer andre på?


Vil du snakke med oss om sparing?

Vil du snakke med oss om sparing?  

Vurderer du å spare i fond og trenger å snakke med noen som har peiling?

Våre rådgivere er her for å hjelpe deg!

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }