kompass ikon

Hvordan spare i fond?

Har du lyst til å spare i fond, men så er det vanskelig å vite hvilket du skal velge? Prøv veilederen og finn fondssparing som passer for deg. 

Illustrasjon spareveileder, vi hjelper deg på riktig kurs

Hvordan fungerer spareveilederen?

Med spareveilederen kan du sitte i ro og mak hjemme og svare på spørsmål om sparing. Basert på en vurdering av hvor mye du har lyst til å spare og hvor høy risiko du er villig til å ta, får du en anbefaling på hva som passer deg best. Spareveilederen finner du i mobilbanken og nettbanken. 

Hva lurer andre på?

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no