kompass ikon

Spareveileder

Har du lyst til å spare i fond, men så er det vanskelig å vite hvilket du skal velge? Prøv veilederen og finn fondssparing som passer for deg. 

Illustrasjon spareveileder, vi hjelper deg på riktig kurs

Hvordan fungerer spareveilederen?

Med spareveilederen kan du sitte i ro og mak hjemme og svare på spørsmål om sparing. Basert på en vurdering av hvor mye du har lyst til å spare og hvor høy risiko du er villig til å ta, får du en anbefaling på hva som passer deg best. Spareveilederen finner du i mobilbanken og nettbanken. 

Hva lurer andre på?

Kort om avkastning

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no