Bærekraftige byer og samfunn

Vi er aktiv tilstede med 4 kontorer i vårt markedsområde som strekkser seg fra Sel til Lillehammer. Vi ønsker å stimulere til vekst og utvikling. For oss er det avgjørende at våre kunder lykkes skal vi sammen kunne bygge en bærekraftig framtid.

SpareBank 1 Gudbrandsdal har gjennom mange år hatt en sterk posisjon i lokalsamfunnet når det gjelder samfunnsengasjement. Gjennom historien har banken bygget et omdømme som en betydningsfull samfunnsaktør hvor det å gi tilbake til og stille opp for lokalmiljøene er en ønsket strategi og i tråd med vårt historiske grunnlag.

Vår lokale sponsorstrategi og våre store avsetninger til allmennyttige formål er eksempler på et engasjement som gir lokale muligheter, bygger stolthet og bidrar til levedyktige og attraktive lokalsamfunn.

 

Vi skal:

  • Skape møteplasser og partnerskap som fremmerbærekraftig utvikling
  • Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessigehendelser i lokalsamfunnet
  • Bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom egen forretningsadferd med vekt på bærekraft ogsamfunnsengasjement.