Våre bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er verktøy for å bidra til en rettferdig og bærekraftig verden. Vi har valgt å ha ekstra fokus på fire mål hvor vi kan påvirke på en effektiv måte.


Vi i SpareBank 1 Gudbrandsdal har identifisert fire mål som vi mener er spesielt relevante for vår virksomhet. Det er bærekraftmål nummer 5, 8, 11 og 13.


Mål for vår bank

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene er med på å bidra til stabile og lønnsomme virksomheter og samfunn. Vi har et sterkt fokus på dette i egne virksomheter og gjennom selskapene vi velger å samarbeide med.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Gjennom egne investeringer og hva vi tilbyr av investeringsmuligheter til våre kunder, bidrar vi til anstendige lønninger og arbeidsforhold også på verdensbasis.

Bærekraftige byer og samfunn

 

Stoppe klimaendringene

Finansnæringen har et stort ansvar for å bidra til å stoppe klimaendringene. Gjennom å tilby kundene våre økonomiske intensiver for å velge miljøriktige løsninger, og samtidig stille strenge krav til miljøhensyn når vi innvilger lån, bidrar vi til å dytte markedet i en grønnere retning.