Marked

Anna Valbjør
Digital redaktør
Tlf: 958 58 821
Jon Elverum
Analytiker
96094551
Jorunn Blekastad
Systemeier CRM
Tlf. 952 90 845
Marianne Sletten
Digital markedsfører
Tlf. 958 58 817
Trond Slåen
Ass. Banksjef marked og kommunikasjon
Mobil: 975 60 466