Marked

Anna Valbjør
Digital redaktør
Tlf: 958 58 821
Jorunn Blekastad
Systemeier CRM
Tlf. 952 90 845
Marianne Sletten
Digital markedsfører
Tlf. 958 58 817
Sindre Vaskinn
Tlf. 469 53 765
CRM-analytiker
Trond Slåen
Ass. Banksjef marked og kommunikasjon
Mobil: 975 60 466