Årsresultat 2021

Nest beste resultat og betydelig utlånsvekst betyr mer til lokalsamfunnene

SpareBank 1 Gudbrandsdal fikk et
resultat etter skatt på 126,7 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 19.9
millioner kroner sammenlignet med 2020. Overskuddet er det nest beste som er
oppnådd i kroner i bankens historie. Egenkapitalavkastningen etter skatt endte
på 9,8 % mot 9,3% i 2020.

- Resultatet for 2021 er jeg veldig tilfreds med og beskriver en offensiv bank med dyktige medarbeidere som kaprer markedsandeler. Vi har store vekstambisjoner for framtida, noe som vil komme innbyggerne i Gudbrandsdalen og Lillehammer til gode. Også i år blir det satt av flere millioner kroner til lag, foreninger og frivillige organisasjoner, sier en fornøyd administrerende banksjef Per Ivar Kleiven.

Banken fikk drøye 2.000 nye kunder i 2021 og oppnådde en utlånsvekst på 11,1%, noe som er langt over
gjennomsnittlig kredittvekst i Norge. Også innskuddsveksten blant husholdninger og næringsliv var betydelig i fjor.

- Vi er en konkurransedyktig bank som biter fra oss i en tøff lokal konkurransesituasjon, men vi er også attraktive for kunder utenfor vårt
kjerneområde. Særlig kunder med fritidsbolig i vår region. Dette er et satsingsområde for oss, fortsetter Kleiven.

Også i 2021 har pandemien satt sitt preg på enkelte deler av lokalt næringsliv og husholdninger. Likevel opplevde banken lite tap, og mindre enn i 2020. Banken har over tid bygd robust soliditet som gir gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. Ved årsskiftet var bankens forretningskapital på 14,3 milliarder kroner.

SpareBank 1 Gudbrandsdal eies av sine kunder og overskuddet vil i sin helhet komme lokalsamfunnene til gode. Bankens styre anbefaler overfor generalforsamlingen å overføre 7,5 millioner kroner til gavefond til allmennytte formål.

Som følge av overført overskudd er SpareBank 1 Gudbrandsdals egenkapital per 31.12.21 på 1,36 milliarder kroner. Hele bankens årsrapport kan leses på våre hjemmesider.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt

Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf. 901 93 660
André Winje Arntzen
Samfunnskontakt
Tlf.: 415 77 191