Årsresultat 2021

Nest beste resultat og betydelig utlånsvekst betyr mer til lokalsamfunnene

SpareBank 1 Gudbrandsdal fikk et
resultat etter skatt på 126,7 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 19.9
millioner kroner sammenlignet med 2020. Overskuddet er det nest beste som er
oppnådd i kroner i bankens historie. Egenkapitalavkastningen etter skatt endte
på 9,8 % mot 9,3% i 2020.

- Resultatet for 2021 er jeg veldig tilfreds med og beskriver en offensiv bank med dyktige medarbeidere som kaprer markedsandeler. Vi har store vekstambisjoner for framtida, noe som vil komme innbyggerne i Gudbrandsdalen og Lillehammer til gode. Også i år blir det satt av flere millioner kroner til lag, foreninger og frivillige organisasjoner, sier en fornøyd administrerende banksjef Per Ivar Kleiven.

Banken fikk drøye 2.000 nye kunder i 2021 og oppnådde en utlånsvekst på 11,1%, noe som er langt over
gjennomsnittlig kredittvekst i Norge. Også innskuddsveksten blant husholdninger og næringsliv var betydelig i fjor.

- Vi er en konkurransedyktig bank som biter fra oss i en tøff lokal konkurransesituasjon, men vi er også attraktive for kunder utenfor vårt
kjerneområde. Særlig kunder med fritidsbolig i vår region. Dette er et satsingsområde for oss, fortsetter Kleiven.

Også i 2021 har pandemien satt sitt preg på enkelte deler av lokalt næringsliv og husholdninger. Likevel opplevde banken lite tap, og mindre enn i 2020. Banken har over tid bygd robust soliditet som gir gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. Ved årsskiftet var bankens forretningskapital på 14,3 milliarder kroner.

SpareBank 1 Gudbrandsdal eies av sine kunder og overskuddet vil i sin helhet komme lokalsamfunnene til gode. Bankens styre anbefaler overfor generalforsamlingen å overføre 7,5 millioner kroner til gavefond til allmennytte formål.

Som følge av overført overskudd er SpareBank 1 Gudbrandsdals egenkapital per 31.12.21 på 1,36 milliarder kroner. Hele bankens årsrapport kan leses på våre hjemmesider.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt

Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf. 901 93 660
André Winje Arntzen
Leder Marked og Kommunikasjon
Tlf. 415 77 191
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }