SpareBank 1 Kreditt

Ansvarlig vinner i markedet for usikret kreditt.

Hvem er vi?

SpareBank 1 Kreditt er et kredittselskap eid av bankene i SpareBank 1-alliansen. Vi tilbyr finansiering uten sikkerhet til privatmarkedet. Våre produkter er kredittkort og nedbetalingslån.

SpareBank 1 Kreditt skal være best på å forstå og løse kundebehovene så vi kan levere høy verdiskaping. Vi skal bidra til at SpareBank 1-alliansen på en ansvarlig måte øker sine markedsandeler.

Våre verdier

Modig
Vi skal vise stort engasjement, være nysgjerrige og tørre å ta modige valg. Vi skal være ambisiøse, utfordre aksepterte sannheter og våge å begi oss ut i det ukjente. 
 

Ansvarlig
Vi skal ta ansvar for kunder og samarbeidspartnere på en slik måte at vi kan være stolte av eget arbeid. Vi skal være sannferdige, transparente, gi gode råd og opptre profesjonelt slik at folk og omgivelser blir trygge på oss.

På lag
Vi skal være på lag med kunder, samarbeidspartnere, leverandører og kollegaer. Vi skal være imøtekommende, hjelpsomme og gode lagspillere.

 

Produktene vi tilbyr

Produkter som løser kundebehov for ny kreditt eller refinansiere forbruksgjeld.

– Hadde ikke vurdert refinansiering som en spareløsning

For Linn og familien var refinansiering noe de forbandt med store økonomiske utfordringer. De var ikke klar over hvor mye de kunne spare på å refinansiere selv mindre forbrukslån og kredittkortgjeld. 

"Refiansiering handler enkelt og greit om å få bedre oversikt og betingelser".
– Morten Rodahl, Fagspesialist i SpareBank 1 Kreditt

Karriere SpareBank 1 Kreditt

Karriere

Vi er et kredittselskap i SpareBank 1-alliansen, og med ressursene til Norges nest største finansgruppering i ryggen. Vi ønsker å tiltrekke oss de beste hodene og hjertene på vår reise til å bli Norges største kredittselskap.

For å nå våre mål ønsker vi til enhver tid å komme i kontakt med dyktige og ambisiøse mennesker som tør å utfordre og tenke utenfor boksen.

Ledige stillinger legges ut fortløpende.

Bærekraft i SpareBank 1 Kreditt

Verden opplever store utfordringer knyttet til bærekraft. FNs bærekraftsmål definerer retningen verden må ta.

Vårt bidrag knyttet til bærekraft bygger på grunnfilosofien til SpareBank 1 der sparebankene er lokale, engasjerte og ansvarlige samfunnsaktører. SpareBank 1 som helhet jobber for å redusere sitt miljøavtrykk og støtte opp under bærekraftig omstilling blant annet gjennom produktutvikling, felles innkjøp og drift av datterselskapene.

I SpareBank 1 Kreditt har vi spesielt fokus på at vi til enhver tid har en ansvarlig utlånspraksis, og er i mange situasjoner et viktig virkemiddel for et bærekraftig samfunn. Vi skal være en pådriver for å veilede kundene våre slik at de får kontroll over økonomien sin og avlaste de når de trenger det. Dette skal vi gjøre gjennom å videreutvikle produktene våre, ha god teknologi i bunn og skape verdens beste kundeopplevelser.