Hva er små elektriske kjøretøy?

Definisjonen på små elektriske kjøretøy er de tekniske kravene til disse. For å lettere forstå disse kravene kan det være greit å vite hva slags typer kjøretøy det er snakk om.

Eksempeler på små elektriske kjøretøy:

 • El-sparkesykkel
 • Ståhjuling
 • Elektriske skateboard
 • Enhjuling (EUC)
 • Tohjuling (Segway)
 • Ståbrett
 • Selvbalanserende brett/hoverboard (Airwheel)

Elsykkel er ikke definert som små elektrisk kjøretøy og er heller ikke pålagt egen ansvarsforsikring. Her er du dekket av ansvarsforsikringen i innboforsikringen, men om du har en veldig dyr elsykkel vil vi anbefale deg en egen sykkelforsikring.
 

De tekniske kravene til disse kjøretøyene er:

 • Kjøretøyet må har permanent hastighetssperre på 20 km/t, med maks 10 % sikkerhetsmargin (maks 22 km/t er lovlig).
 • Maksvekt på 70 kg (inkludert batteri).
 • Maksbredde på 85 cm.
 • Makslengde på 120 cm.
 • Må ha bremser, lys foran, refleks bak og ringeklokke.
 • Det er kun tillatt med sete på kjøretøy med selvbalanserende teknologi.

Kjøretøy som ikke kan oppnå hastighet over 10 km/t er ikke definert som små elektriske kjøretøy og er heller ikke pålagt ansvarsforsikring. Disse er dekket av innbo- og reiseforsikring
 

Regler for bruk av små elektriske kjøretøy:

 • Aldersgrense på 12 år.
 • Promillegrense på 0.2 ‰.
 • Påbudt med hjelm for barn under 15 år.
 • Påbudt med ansvarsforsikring
 • Kun lov å være én person på kjøretøyet.
 • Skal være tydelig og varig merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer.

Greit å vite:
Når du leier små elektriske kjøretøy er det utleiefirma som er ansvarlige for forsikringen.
 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }