Miljøprodukter

For deg som ønsker å velge mer miljøriktige løsninger.


Våre rådgivere

Erland Wigenstad
Grønt Boliglån og Miljølån
Tlf. 992 52 441 | e-post: eew@s1g.no

Pål Martin Olsen
Fond med fokus på bærekraft
Tlf. 958 58 812 | e-post: pmo@s1g.no

Victoria Brenden Nyfløt
Miljøtiltak & Enova-støtte
Tlf. 992 21 101 | e-post: vbn@s1g.no


Driver du bedrift og vil ruste deg for en bærekraftig fremtid? Sjekk ut:

Grønn objektsfinansiering

Ønsker bedriften å velge mer miljøvennlige løsninger, så tilbyr vi gunstig finansiering av elektrisk utstyr og kjøretøy, og leasingavtale på solcellepanel. 

Bærekraftsveileder

En enkel veileder for bedrifter uten egen bærekraftsavdeling. Eller for deg som er nyansatt innen bærekraft og ikke helt vet hvor du skal starte.

Samarbeidspartnere for
grønn vekst

Sammen med våre partnere ønsker vi å motivere bedrifter til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø i Gudbrandsdalen.

Bærekraft i idrettslaget

Idretten er en viktig pådriver for å skape forståelse og engasjement for bærekraft. Idrettslaget bør da jobbe målrettet innenfor tre overordnede dimensjoner.

 

 ESG - mer enn bare bærekraft!

ESG er en forkortelse for Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) og handler i praksis om hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring. ESG handler om alt fra hvitvasking, korrupsjon, styresammensetning og utslipp, til sikkerhet og rettigheter for ansatte.