Rentefond

Rentefond passer for deg som ønsker høyere avkastning enn på sparekonto, uten å ta for stor risiko.

Mann og dame snakker om rentefond mens de går tur i skjærgården
Trygghet
For deg som prioriterer trygghet fremfor høy avkastning.
Avkastning
Mulighet for bedre avkastning enn på sparekonto.
Velg selv
Velg det rentefondet som passer deg.
Fornøyd dame som holder verdipapiret sitt i hånden

Hva er rentefond?

Rentefond er en samlebetegnelse på fond hvor pengene dine plasseres i lånepapirer fra selskaper, myndigheter og kommuner. 

Mens du i et aksjefond indirekte eier aksjer i selskapene fondet investerer i, vil du i et rentefond eie obligasjoner. En obligasjon er et verdipapir som beviser at du har lånt bort penger. Verdipapiret sier hvilken rente du får på lånet, og når lånet forfaller.

Enkelt fortalt betyr det at når du sparer i et rentefond, låner du i praksis bort pengene dine. Du tjener penger på rentene selskapet betaler deg for lånet. Rentene du tjener, kalles ofte for avkastning. 

Ulike typer rentefond

Det finnes flere ulike typer rentefond med forskjellige egenskaper. 

Rentefond deles opp i tre hovedkategorier:

  • Pengemarkedsfond – rentefond med kort løpetid (som regel under ett år), har lav risko, men også lav forventet avkastning. 
  • Obligasjonsfond – rentefond med lenger løpetid (som regel over ett år), har større risiko og forventet avkastning enn pengemarkedsfond. 
  • Andre rentefond – fond som ikke hører hjemme i en av de to andre kategoriene.
Smilene mann tenker på avkastning på rentefond

Avkastning på rentefond

Hvor høy avkastning du kan forvente å få i et rentefond avhenger av hvor høy risiko fondet tar. Jo høyere risiko, jo høyere er forventet avkastning .

Rentefond kommer i ulike varianter, og noen forventes å svinge mer enn andre. For eksempel kan høyrentefond (en type obligasjonsfond) svinge like mye i verdi som et aksjefond, mens et pengemarkedsfond svinger lite. Over tid kan du likevel forvente høyere avkastning enn hvis du setter pengene dine på en sparekonto. 

Spare i fond eller på sparekonto?

Det kan føles trygt å ha sparepengene på en sparekonto fremfor i fond. Men i dagens marked taper sparepengene dine seg gradvis i verdi når de står på en konto.

Velger du å spare i fond, må du tåle å se pengene dine svinge i verdi. Men over tid øker også sjansen for å oppnå høyere avkastning enn på sparekonto. 

Å spare penger på en konto passer for deg som vil sette penger til side for kortsiktig sparing. Skal du spare langsiktig, og ønsker at pengene dine skal vokse over tid, er sparing i fond et godt alternativ.

Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }