Spare i fond til barn

Når du sparer til barn og unge, skal du som regel spare over lang tid. Da kan det være lurt å spare i fond.

Spare i fond til barn
Du kan få høyere avkastning enn på sparekonto.
Start tidlig, og la summene vokse seg store over tid.
Spar litt hver måned, eller sett inn penger når du vil.

Spare i ditt eller barnets navn?

Hvorfor spare i ditt navn?

Fordeler

 • Du har kontroll på sparepengene, og barnet får ikke tilgang til pengene.  
 • Du kan fritt disponere pengene, for eksempel velge når du vil overføre penger, eller om de skal spares til studier eller bolig. 
 • Det begrenser ikke muligheten til stipend.
 • Dere unngår at statsforvalteren tar over tilsynet med pengene, om sparebeløpet går over 2G. 

Ulemper

 • Pengene inngår i boet ditt ved eventuell skilsmisse eller død. Ønsker du at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et gavebrev eller testament.
 • Pengene er lett tilgjengelig for den forelderen som står som eier av sparebeløpet.

Hvorfor spare i barnets navn?

Fordeler

 • Pengene tilhører barnet, og inngår ikke i boet hvis foreldrene skilles eller dør. 
 • Barnets penger vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.

Ulemper

 • Når barnet fyller 18 år får ungdommen full disposisjon over pengene, og du kan ikke bestemme hva pengene skal brukes til. Du risikerer at pengene brukes opp i hverdagen, i stedet for å spare de til bolig eller andre viktige ting. 
 • Når barnets formue er over 2G kan statsforvalteren overta forvaltningen av pengene. Dette kan unngås ved å skrive et gavebrev eller testament, hvor dere skriver at barna, i samråd med foreldrene, skal råde over pengene. Send en kopi til statsforvalteren.
 • Inntekt og formue kan påvirke hvor mye lån som kan bli til stipend når barnet tar høyere utdanning. Om nettoformuen overstiger 467.697 kroner (2023, summen justeres årlig) vil Statens lånekasse redusere stipendandelen.

Slik sparer du i fond til barn

Spare i fond til barnet i ditt navn

Vi anbefaler at du sparer i aksjefond innenfor aksjesparekonto. For å holde sparingen adskilt fra din egen,  kan du åpne en egen aksjesparekonto i ditt navn for barnesparingen. Du kan opprette så mange aksjesparekontoer du vil. Helt gratis så klart. Har du flere barn kan du opprette en aksjesparekonto i ditt navn for hvert barn.

Ønsker du å spare i kombinasjonsfond eller andre fond utenfor aksjesparekonto, må du åpne en porteføljekonto før du kan starte sparingen. Ny porteføljekonto for fond får du ved å sende en melding til banken fra nettbanken eller mobilbanken. Skriv gjerne i meldingen hva kontoen skal hete, for eksempel barnets navn. Når fondskontoen er på plass kan du kjøpe fond. Kontoen vises i nettbanken din under fond.

NB! Husk å velge rett konto når du kjøper. 

Spare i fond i barnets navn

Ønsker du å spare i fond i barnets navn kan du enten opprette en egen porteføljekonto. Dette er det kun foreldre/verger som kan gjøre. 

Hovedregelen er at begge må signere på kunde- og kontoavtalen. Er forelderen verge alene må dette dokumenteres.

Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang med sparingen, enten du ønsker aksjesparekonto til barnet, eller porteføljekonto.

Vil du gi fond i gave til barnebarn, nieser eller nevøer?

Gir du fond i gave, gir du ikke bare et beløp i kroner – du gir også barnet mulighet for å realisere små og store drømmer. Det er den ideelle gaven til jul, bursdag, dåp eller konfirmasjon. De kommer til å takke deg (om noen år).

Hvilke fond skal du velge?

Du kan velge mellom en rekke ulike fond. Hvilke fond du burde velge avhenger av to ting:

 1. Hvor lenge skal du spare?
 2. Hvor stor risiko ønsker du å ta?

Lær om fondssparing

Illustrasjonsfoto: Mor og barn. Spare i fond til barn?

Start tidlig med sparing til barnet

Sparing i fond vil normalt gi langt bedre avkastning enn tradisjonell banksparing. I tillegg reduseres risikoen ved fondssparing over lang tid. 

Med vår sparekalkulator kan du få en oversikt over hvor mye sparepengene kan vokse ved å ta ulik grad av risiko. 

Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no