Kvinner i Finans Charter

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har signert initiativet Kvinner i Finans Charter.

HV-Knut Oscar Fleten

Administrerende direktør Knut Oscar Fleten er ansvarlig for at konsernledelsen i SpareBank 1 Hallingdal Valdres følger opp forpliktelsen til Kvinner i Finans Charter.

Vi trenger kvinner og menn i alle stillinger, og med deltakelse i Kvinner i Finans Charter skal vi sørge for at flere kvinner har lyst til og er kvalifisert for ledende stillinger i konsernet.

- Knut Oscar Fleten, administrerende direktør

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har forpliktet seg til fire prinsipper:

illustrasjon dame med nettbrett

Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.

Administrerende direktør har det dedikerte ansvaret for oppfølgingen av arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering i konsernet.

HV2

Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner.
 

Ideelt ønsker vi en 50/50 kjønnsbalanse på alle ledernivå og i tyngre fagstillinger. Ved avvik på mer enn 10%-poeng, skal det ha særlig fokus ved rekruttering av slike stillinger.

HV3

Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam.

Vi har ingen bonus, men målene med kjønnsbalanse og inkludering er et element i vurdering av måloppnåelse og lønnsjustering for lederne i konsernet.

HV4

Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside.
 

Årlig publisering av status og fremgang mot målene blir publisert i mangfold- og likestillingsrapporten som du finner i vårt bærekraftbibliotek

Mål for kjønnsbalanse i SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Vårt mål for kjønnsbalanse på alle ledernivå og tyngre fagstillinger i konsernet innen 2025

 

Andel kvinner: 50 %

Andel menn: 50 %

 

Balanse pr. 31.12.2023 Andel kvinner Andel menn
Ledernivå 1 og 2 50 % 50 %
Ledernivå 3 50 % 50 %
Ledernivå 4 og tyngre fagstillinger 73 % 27 %
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }