Bærekraft og samfunnsansvar

Vårt bærekraftsbibliotek

I bærekraftsbiblioteket finner du rapporter, sertifiseringer, retningslinjer og andre dokumenter som er relevante i vårt arbeid med bærekraft og samfunnsansvar.

Mangfold og likestilling

Mangfold og likestillingsrapport

Rammeverk for grønne obligasjoner

Introduksjon til bankens grønne finansielle rammeverk

Green finance framework

Green bond second opinion

 

Ansvarlig investeringer, produkter og tjenester

Bærekraftige fond

 

Års- og kvartalsrapporter

Våre års- og kvartalsrapporter finner du her.