Vårt samfunnsansvar

Kornmagasin som skulle sikre bygdene i dårlige tider var forløperen til sparebankene. Prinsippet er det samme, men samfunnsansvaret har tatt stadig nye veier gjennom mer enn 150 år.

Konsernets bærekraftsmål

I en stadig mer global økonomi er det viktig å tenke bærekraft i alle ledd av virksomheten. Vi har valgt ut fire av FNs 17 bærekraftsmål hvor vi mener vi kan gjøre en ekstra innsats.


Sparebankstiftelser som trår til i lokalsamfunnet

SpareBank 1 Hallingdal Valdres eies av to stiftelser. Sparebankstiftelsen Øystre Slidre og Sparebankstiftelsen Hallingdal. Formålet deres er å opprettholde en slagkraftig lokalbank som har muskler til å være her både i trange tider og i gode tider. Inntil 25% av overskuddet brukes årlig på å støtte lokale ildsjeler med investeringer innen idrett og annen kultur. Hovedvekten er på aktiviteter for barn og unge.

Næringsstiftelsen Kimen til vekst

Kimen Til Vekst er en selvstendig stiftelse opprettet av SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Formålet er å bidra til økt verdiskapning i Hallingdal og Valdres. I 2021 er fokus ulike kompetanseprogrammer som tilbys næringslivet gratis eller med subsidiering av kurskostnadene.