Vårt samfunnsansvar (CSR)


Et bredt fokus på å opptre ansvarlig

Helt siden oppstarten av sparebankene har vi hatt fokus på vårt medansvar for å være med på å utvikle lokalesamfunnet.

Noe av det vi engasjerer oss i kan du lese mer om på bloggen vår