Husk dette når dere gjør endringer i styret, roller eller vedtekter

Skal klubben, laget eller foreningen deres gjøre endringer i styret, rollene eller vedtekter, men er usikre på hvordan dere går frem? Her er noen tips

 

Viktig ved endring i styre, roller og vedtekter

Endringene må først behandles og vedtas i et styremøte eller årsmøte, og deretter må dette meldes til Brønnøysundregistrene og til banken.


Banken må varsles dersom endringene gjelder roller som har økonomisk ansvar og tilgang til for eksempel nettbank, eller vedtektsendringer som for eksempel endrer signaturrett.


Endringer til banken melder dere enkelt inn ved å kontakte rådgiveren dere har eller snakke med kundeservice. Endringer på det som er registrert i Brønnøysundregistrene gjør dere ved å sende inn Samordnet registermelding, som kan gjøres elektronisk her.


Husk at dokumentasjon for endringene enten er protokoll fra årsmøte eller referat fra styremøte hvor endringene ble behandlet, med eventuelle vedtektsendringer


Husk også å endre eventuelle opplysninger på foreningens nettside og andre informasjonskilder.


Her kan du lese mer om rollene i klubber, lag og forening