Slik registrerer du klubb, lag og foreninger i Brønnøysundregisteret

Klubber, lag og foreninger trenger et organisasjonsnummer for å få konto i banken, Vipps og lignende. Dette får dere ved å registrere dere som en forening i Enhetsregisteret

bilde av kontordame på pc

Les også: 6 grunner til at alle lag, klubber, foreninger og foreldreråd bør bli bedriftskunde i banken

Når laget eller foreningen registreres i Brønnøysundregistrene må det minimum registreres en kontaktperson. Dette kan være i form av en daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører. Daglig leder, regnskapsfører, revisor, signatur og prokura er roller du kan velge å registrere. Les mer om dette under.

Brønnøysundregistrene har laget en fin veiledning, den finner du her.

Les også: Husk dette når dere gjør endringer i styret, roller eller vedtekter


Styre og roller i lag og foreninger

Kontaktperson, daglig leder eller forretningsfører
En forening må ha en kontaktperson, daglig leder eller forretningsfører.

Styre
Hvis foreningen har et styre må du opplyse hvem som er styrets medlemmer.

Valg av styremedlemmer

  • Styret til foreningen velges normalt på et årsmøte, og er de som skal lede foreningen mellom to årsmøter. Som oftest vil det fremgå av vedtektene hvor mange styremedlemmer foreningen skal ha, og hvilke oppgaver og ansvar styret har.

Næringsdrivende forening

  • En forening som skal registreres i Foretaksregisteret må ha et styre som består av minst ett medlem. Styret må alltid ha en leder. Styremedlemmene må bekrefte at de påtar seg vervet.

Regnskapsfører

Foreningen kan velge om de skal ha regnskapsfører

Registrering av regnskapsfører

  • Hvis foreningen benytter autorisert regnskapsfører, skal denne regnskapsføreren registreres i Enhetsregisteret. Ved endring av regnskapsfører skal også melding sendes til Enhetsregisteret.
  • Regnskapsfører må bekrefte at han påtar seg oppdraget ved å signere Samordnet registermelding.

Revisor

Hvis foreningen har revisor, skal dette også registreresForeningen har plikt til å ha revisor hvis de har:

  • 20 eller flere ansatte
  • eiendeler for over 20 millioner
  • driftsinntekter for sin samlede virksomhet på 5 millioner kroner eller mer

Det kan kun registreres revisorer eller revisjonsforetak som er registrert i Revisorregisteret hos Finanstilsynet. Revisor må bekrefte at han påtar seg oppdraget.


Signatur

Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen. Signatur gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av foreningen.Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap. Styret kan tildele signaturretten til et utvalg styremedlemmer, eller til andre roller i foreningen. Hvis flere har signaturrett, må du presisere om de har retten hver for seg eller i fellesskap.


Prokura

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste eiendom. En person som har fått tildelt prokura kalles prokurist.En forening kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha fullmakt hver for seg, eller i fellesskap. En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen person.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }